Koululaisilla uusi tupakkamuoti – eivät tunne haittoja

Kuvituskuva.

Lotta Åberg

Tupakoimattomat nuoret ovat kiinnostuneempia aloittamaan sähkösavukkeiden käytön kuin tupakoinnin tai nuuskaamisen, kertoo viime vuonna toteutettu Kouluterveyskyselyn suppeampi pilottitutkimus. Tupakoimattomat pojat ovat hieman tyttöjä kiinnostuneempia sähkösavukkeista.

– Valtaosaa tupakoimattomista nuorista ei houkuttanut minkään nikotiinituotteen käytön aloittaminen. Sähkösavukkeisiin näyttää kuitenkin liittyvän uutuudenviehätystä. Eri makuvaihtoehdot ovat saattaneet tehdä niistä houkuttelevia eikä tuotteiden mainontakieltoa ole aina noudatettu, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Otto Ruokolainen THL:n tiedotteessa.

Ruokolaisen mukaan nuoret tarvitsevat tupakkavalistuksen ohella tietoa myös sähkösavukkeiden mahdollisista terveyshaitoista.

Alaikäiset saavat käyttämänsä savukkeet, nuuskan, sähkösavukkeet ja niiden nesteet tavallisimmin kavereilta, kertoo pilottitutkimus. Savukkeita ja nuuskaa hankitaan usein myös tuntemattomilta ja muilta aikuisilta kuin omalta vanhemmalta.

Sähkösavukkeita ja sähkösavukenesteitä oli tilattu nettikaupasta tai ostettu itse kaupasta. Nuuskaa on hankittu sosiaalisen median kautta, laivalta tai ulkomailta.

– Kaveripiirin merkitys tupakan ja nikotiinituotteiden hankinnassa on merkittävä, tuotteesta riippumatta, sanoo asiantuntija Hanna Ollila Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Erityisesti pojat käyttävät rinnakkain kahta tai useampaa eri nikotiinituotetta, kertoo pilottitutkimus. Tytöillä pelkkien savukkeiden polttaminen on sen sijaan yleisintä.

Suurin osa nuorista oli nähnyt varoitusmerkintöjä tupakka-askeissa viimeisen puolen vuoden aikana. Varoitusmerkintöjen vaikutus tupakointia koskeviin ajatuksiin oli ollut suurempi tupakoimattomille nuorille (”sai ajattelemaan tupakoimattomana pysymistä”) kuin tupakoiville nuorille (”sai ajattelemaan tupakoinnin lopettamista”). Esimerkiksi yläkoulussa tupakoimattomista tytöistä 41 prosenttia ja pojista 34 prosenttia vastasi, että varoitusmerkinnät olivat saaneet ajattelemaan tupakoimattomana pysymistä.

Pilottitutkimuksen aineisto kerättiin juuri ennen uuden tupakkalain (549/2016) voimaantuloa ja tutkimuksen tuloksia hyödynnetään tulevina vuosina lakimuutoksen vaikutusten arvioinnissa.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus perustuu 18.4.–3.6.2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä sekä Valkeakosken ja Hämeenkyrön kunnissa tehtyyn THL:n Kouluterveyskyselyn pilottitutkimukseen.

Kyselyyn osallistui 1 993 (vastausaktiivisuus 59 prosenttia) peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilasta, 1029 (67 prosenttia) lukion 1. ja 2. luokkien ja 844 (34 prosenttia) ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa.

Tytöt ja pojat vastasivat likimain yhtä aktiivisesti, ainoastaan lukiolaisista enemmistö (60 prosenttia) oli tyttöjä.

Written by:

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Sähkötupakka räjähti silmille – miehelle vakavat vammat"Suomeksi sanottuna pa**a tauti" – HS: Lääkäri varoittaa sähkötupakastaTerveyslehti tarjoaa ilmaiset sähkötupakat! – Mitä ihmettä?