Motoristi voitti pysäköinninvalvonnan oikeudessa – kertomus pysäköintimaksun maksamisesta riitti

Kuvituskuva

LIIKENNE Tieliikennelaissa tai -asetuksessa ei ole määräyksiä, miten moottoripyöräilijän on osoitettava maksaneensa pysäköintimaksun, KHO linjasi.

Porvoon kaupungin pysäköinninvalvonta on hävinnyt moottoripyöräilijän parkkisakosta syntyneen kiistan. Asia eteni aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Motoristi jätti pyöränsä kesäkuussa 2012 Kaivokadun pysäköintialueelle ja hänen vaimonsa asetti pyörän tuulislasiin kahden tunnin lipun.

Kun motoristi palasi pyörälleen, pyörässä oli pysäköintivirhemaksu eikä pysäköintimaksulappu enää ollut tuulilasissa.

Motoristin mukaan koskaan aiemmin pysäköintimaksulappua ei ollut häneltä varastettu. Hän valitti asiasta.

 Miehen mukaan hän ei ulkopaikkakuntalaisena ole voinut tietää Porvoon pysäköinninvalvonnan antamista ohjeista."

Porvoon pysäköinninvalvoja hylkäsi oikaisuvaatimuksen, mistä mies valitti hallinto-oikeuteen.

Vastineessaan hallinto-oikeudelle pysäköinninvalvonta huomautti, että moottoripyöräilijän on tarvittaessa voitava osoittaa maksaneensa pysäköintimaksun.

– Tästä syystä Porvoon pysäköinnintarkastajat ovat ohjeistaneet moottoripyöräilijöitä kiinnittämään pyöräänsä muistilipukkeen ja säästämään varsinaisen pysäköintilipun itsellään todisteena maksetusta pysäköintimaksusta, pysäköinninvalvonta totesi.

Motoristi taas kertoi, ettei ollut kuullut moisesta ohjeistuksesta.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Oikeus katsoi, että moottoripyörässä ei ollut tarkastushetkellä maksettua pysäköintilippua näkyvillä.

– Kysymyksessä on siten pysäköintivirhe, hallinto-oikeus totesi.

Mies valitti seuraavaksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Nyt motoristi totesi, ettei hän ulkopaikkakuntalaisena ole voinut tietää Porvoon pysäköinninvalvonnan antamista ohjeista.

Pysäköinninvalvonta taas totesi KHO:lle, että Porvoossa käytössä olevissa maksuautomaateissa oli tieliikenneasetuksen mukaisesti kehotus asettaa lippu näkyvästi tuulilasin taakse.

– Säännös on ongelmallinen, koska se koskee autoja. Säännöksessä ei puhuta moottoripyöristä, vaan siinä todetaan, että pysäköintilippu on sijoitettava näkyvään paikkaan. Säännös koskee kuitenkin myös moottoripyöriä, kaupunki sanoi.

Kaupunki myönsi, että ohje kiinnittää moottoripyörään muistilipuke ja säilyttää itsellä varsinainen maksulipuke ei ole lainkäyttötilanteissa huomioon otettava määräys.

– Tätä ohjetta noudattamalla moottoripyörän kuljettaja voi kuitenkin välttää virhemaksun, jonka maksulipun katoaminen moottoripyörästä muuten aiheuttaisi.

Kaupungin mukaan oikeusturvan kannalta ohje on aiheellinen, koska muussa tapauksessa moottoripyöräilijät eivät voi käyttää pysäköintipaikkoja ilman ilmeistä vaaraa saada pysäköintivirhemaksu, vaikka olisivatkin toimineet oikein.

Pysäköinninvalvonta myönsi myös, ettei motoristin kertomuksen uskottavuutta sinänsä ole aihetta epäillä.

Ratkaisussaan KHO katsoo, ettei motoristi voinut osoittaa, että hän oli maksanut pysäköintimaksun, koska pysäköintilipuke oli kadonnut pyörän tuulilasista.

KHO myös painottaa, että pysäköinninvalvojan mukaan motoristin kertomusta ole syytä epäillä.

– Tieliikennelaissa tai -asetuksessa ei ole määräyksiä, miten moottoripyöräilijän on osoitettava maksaneensa pysäköintimaksun. Porvoon pysäköinninvalvoja on ohjeistanut moottoripyöräilijöitä pitämään maksulipukkeen taskussaan ja laittamaan automaatista saatavan muistilapun moottoripyörään. Tällaista ohjetta ei kuitenkaan asiassa saadun selvityksen mukaan ole merkitty pysäköintiautomaattiin tai muualle pysäköintialueella.

KHO päättelee, että motoristi oli maksanut pysäköintimaksun eikä ”ole menetellyt tieliikenneasetuksen ja pysäköintiautomaatissa olleen ohjeen vastaisesti, kun hän on kiinnittänyt pysäköintimaksun suorittamisen osoittavan pysäköintilipukkeen moottoripyörän tuulilasiin”.

Niinpä pysäköintivirhemaksua ei voitu KHO:n mukaan määrätä. Sen sijaan KHO hylkäsi motoristin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Uusimaa.