Kokoomus vaatii selvitystä Pekka Saurin roolista: "Länsimetron johtamisongelma on ilmeinen"

Arkisto

Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää Helsingin kaupunginhallitukselta määrätietoisia, konkreettisia ja pikaisia toimia länsimetron jatkuvien ongelmien ja johtamisen puutteiden korjaamiseksi.

Helsinkiläiskokoomuslaiset näkevät, että länsimetro on paininut vuosia projektin sisällöllisten ongelmien sekä kustannusten jatkuvien ylitysten kanssa. Viime viikolla esiin tulleiden ongelmien johdosta metron operoinnin aloitus lykkääntyy aiheuttaen kaupunkilaisille ja liikkumiselle haittaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä Helsingin kaupunginhallituksen tulee kesäkuun loppuun mennessä tehdä seuraavat päätökset ongelmakohtien tunnistamiseksi ja hankkeen palauttamiseksi raiteilleen:

1. Tilataan ulkopuolinen selvitys ja arvio länsimetrohankkeessa tapahtuneiden virheiden ja ongelmakohtien tunnistamiseksi. Selvitys kattaa sekä Länsimetro Oy:n että kaupungin oman toiminnan aina asiasta vastaavaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria ja kaupunginhallitusta myöden. Selvityksen tulokset esitellään kaupunginhallitukselle syyskuun 2016 loppuun mennessä.

2. Kaupunginhallitus arvioi ja ottaa osaltaan Länsimetro Oy:n osaomistajana kantaa yhtiön hallinnon järjestämiseen ja operatiiviseen johtoon. Johtamisessa tapahtuneiden ongelmien johdosta arvioidaan Helsingin yhtiöön nimittämien hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan asema. 

3. Varmistetaan jatkossa viestintä ja tiedon kulku länsimetrohankkeen osalta aiempaa paremmin. Vain saumaton tiedonkulku ja yhteispeli hankkeessa toimivien kaupunkien, liikenneoperaattorin sekä Länsimetro Oy:n välillä varmistaa, että kaupunkilaisten liikkumistarpeisiin kyetään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla ennen länsimetron operoinnin aloittamista.

Selvityksen tulee ulottua asiasta vastaavaan apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauriin."

– Hankkeen johtamisongelma on ilmeinen, eikä kaupunginhallitus voi katsoa virheitä enää toimettomana tai luottaa ratkaisujen etsinnässä vain Länsimetro Oy:n toimivaan johtoon tai hallitukseen. Kaupungin olisi asiasta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan johdolla tullut ottaa jo aiemmin aktiivisempi rooli jatkuvien ja syvenevien ongelmien ratkaisemisessa, sanoo Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Männistö.

– Kaupunginhallituksen tulee selvittää tapahtuneet virheet ja ongelmien syyt, niin Länsimetro Oy:n kuin omassakin toiminnassaan yhtiön omistajaohjauksessa. Selvityksen tulee ulottua aina asiasta vastaavaan apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauriin ja kaupunginhallitukseen saakka. Kaupungin oman passiivisuuden perusteeksi ei enää kelpaa se, että tekemättä mitään välttää ainakin tekemästä virheitä, Männistö jatkaa.

 

Käyttäjän Jussi Vehkasalo kuva
Jussi Vehkasalo