Taksien hinnoittelu vapautuu ja sääntely väljenee – miten käy Uberin?

Kuvituskuva.

Päivi Tuovinen

Hallituksen kompromissiratkaisu liikennekaaresta tuo muutoksia taksiliikenteeseen, jonka sääntelyä kevennetään ja hinnoittelu vapautetaan. Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi taksien lupakiintiöistä luovutaan, jolloin kuka tahansa lupaehdot täyttävä toimija voi harjoittaa taksiliikennettä. Uberin kaltaisten palveluntarjoajien on täytettävä samat ehdot kuin muidenkin.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että myös kyytejä välittävät operaattorit, joita voi syntyä useita erilaisia, toimivat keskenään samoilla pelisäännöillä, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Uudistukset tulisivat voimaan 1.7.2018. Bernerin mukaan tarkoitus on varmistaa, että nykyiset toimijat ehtivät sopeutua muutoksiin.

Taksien hinnoittelun vapautumisesta huolimatta kuljettajan pitää ilmoittaa hinnat selkeästi. Trafi voi puuttua hinnoitteluun, mikäli hinnat nousevat kohtuuttoman korkeiksi, ja määrätä palveluille enimmäishinnat. Hintojen uskotaan kuitenkin pysyvän kohtuullisina kilpailun vuoksi.

Taksilupa on esityksen mukaan yrityskohtainen, ja kuljettajalta vaaditaan ajolupa. Taksiluvan haltijalla on oltava toimipaikka Suomessa, ja kuljettajalta vaaditaan esimerkiksi riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito ja kyky avustaa erityisryhmiä, Berner kertoi. Kuljettajan ajolupa on esityksen mukaan voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Takseilla on jatkossakin määritelty pääasiallinen asemapaikka, mutta taksi voi ottaa kyytiläisiä myös sen ulkopuolelta. Myös muilta paikkakunnilta voi tulla paikkaamaan kysyntää toiselle paikkakunnalle. Pääasiallisen toiminta-alueen lisäksi toimijoiden on ilmoitettava palveluaikansa.

– Jos jotenkin summaisi, taksiala uudistuu Suomessa, mutta perinteitä kunnioittaen. Taksilupien määräsääntelystä luovutaan, mutta Suomeen ei ole tulossa Ruotsin kaltaista taksia, sanoi puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.)

Liikennekaaren esitysluonnoksessa ehdotettiin, että alle 10 000 euron vuosittainen, pienimuotoinen kuljetustoiminta sallittaisiin ilman liikennelupaa. Tästä ehdotuksesta kuitenkin luovuttiin.

– Halusimme, että kaikilla taksiyrittäjillä on yhtäläiset mahdollisuudet ja velvoitteet harjoittaa toimintaa, Niinistö totesi.

Käyttäjän Kiira Koskela kuva
Kiira Koskela