Espooseen jälleen uusi asuinalue tuhansille – tornitalot kallion huipulta näkyvät kauas

Näkymä Lukusillan läheltä Suurpellosta Kehä II:n yli Lukukalliolle, jonne on suunnitteilla kerrostaloja.

Klaus Nurmi

Ilmakuvassa on rajattu Kehä II:n itäpuolinen Nygrannaksen alue, jonne suunnitellaan asunto- ja työpaikkarakentamista.

Espoon kaupunki

MANKKAA Suurpeltoa vastapäätä rakentuu uusi asuinalue jopa viidelletuhannelle asukkaalle.

Mankkaan Nygrannakseen nousee uusi asuinalue jopa viidelletuhannelle asukkaalle.

Espoo suunnittelee alueelle korkeimmillaan kahdeksankerroksisia kerrostaloja.

Nygrannas sijaitsee Kehä II:n itäpuolella Suurpeltoa vastapäätä Klovinpellon ja Kokinkyläntien välillä.

Pääosin rakentamattomalla alueella on vain muutamia kymmeniä asukkaita.

– Nygrannas sijaitsee hyvällä saavutettavuusalueella ja sinne pyritään kaavoittamaan asutusta sen verran kuin sinne järkevästi mahtuu, sanoo Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula.

Rakennettavia kerrosneliöitä on Vikkulan mukaan oltava riittävästi niin, että maapohjalle tulee tarpeeksi arvonnousua.

– Alueen tiet ja kunnallistekniikka maksetaan rakennusoikeuksien myynnillä, jolloin niiden kustannukset eivät tule veronmaksajille.

Vikkula lisää, että Nygrannaksessa säilytetään myös viheralueita. Alueella sijaitseva pähkinäpensaslehto on osoitettu luonnonsuojelukohteeksi.

Kehä II:lle on niin ikään tulossa rinnakkaistie, jonka on tarkoitus parantaa joukkoliikennettä ja lisäksi se vähentää läpiajoliikennettä Mankkaan pientaloalueelta.

Suuret suunnitelmat eivät kaikkia ihastuta Mankkaalla.

Mankkaa-seura arvostelee hanketta liian järeäksi. Erityisesti närästävät suunnitellut korkeat kerrostalot.

– Yleiskaavassa Nygrannas on määritelty tiiviiksi ja matalaksi asuinalueeksi, muistuttaa Jukka Peltola Mankkaa-seurasta.

Peltola moittii, että Suurpellon ja Mankkaan väliin halutaan ahtaa paljon rakentamista pirstaleisille ja kumpuileville alueille.

Kyse ei ole kaikkien kerrostalojen vastustamisesta, huomauttaa Peltola. Mankkaa-seura vain haluaa kerrostaloista matalampia ja alueelle vähemmän uusia asukkaita.

Seura katsoo, että 5 000 asukkaan tavoite tulisi laskea 3 500:aan. Tällöin rakennettavien kerrosneliöiden määräkin vähenisi.

Nygrannaksen suunnittelua vetävä arkkitehti Christian Ollus kertoo, että alueelle suunnitellut kerrostalot ovat pääosin viisikerroksisia.

– Joissakin kohdin osa taloista on kahdeksankerroksisia, esimerkiksi Lukukalliossa.

Lukukallio sijaitsee Lukusolmun liittymän tuntumassa. Korkeat kerrostalot nousisivat näkyvälle paikalle kallion laelle.

– Siinä on samaa ajatusta kuin Tapiolan Taskumateissa. Korkeampaa rakentamista, jossa talot saavat näkyä. Pitääkö talot aina piilottaa jonnekin, Ollus vielä kysyy.

Tornitalojen määrä on vielä auki ja muutenkin Ollus muistuttaa, että Nygrannaksen suunnitelmista on toistaiseksi nähtävillä vasta luonnos, jonka pohjalta kaavaehdotus on tarkoitus saada aikaan.

Valituksia itse kaavoituksen kohteena olevalta alueelta ei ole juuri tullut, toteavat Ollus ja Vikkula. Vikkula arvelee kaavaehdotuksen etenevän käsittelyyn vuoden lopulla.

 

Käyttäjän Klaus Nurmi kuva
Klaus Nurmi