Sairaanhoitajat kannattavat eutanasiaa – saattohoito retuperällä: valtaosa hoitajista sanoo, ettei kunnon ohjeistusta ole

Kuvituskuva

HELSINKI | Liki kaksi kolmesta sairaanhoitajasta kannattaa eutanasian sallivaa lakia, ilmenee Sairaanhoitajaliiton tuoreesta kyselystä jäsenilleen.

Vielä useampi, seitsemän kymmenestä sairaanhoitajasta, on sitä mieltä, että eutanasia on oikeutettu parantumattomasti sairaille aikuisille, jotka kykenevät itse tekemään päätöksen eutanasiasta.

Lähes puolet sairaanhoitajista olisi myös valmis itse avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa. Hieman yli viidennes kieltäytyisi. Hoitajat ovat valtaosin sitä mieltä, että heidän pitäisi saada itse saada päättää, osallistuvatko vai eivät.

– Sairaanhoitajat tekevät työtään lähellä kuolevia ihmisiä ja heillä on hyvin realistinen kuva siitä, millaisissa tilanteissa eutanasiaa voitaisiin soveltaa. Moni sairaanhoitaja tuokin esiin kyselyssämme, kuinka eutanasiasta ja saattohoidosta käytävässä keskustelussa puhutaan usein hyvin teoreettisesti, ilman kosketusta hoidon kokonaisuuteen ja nykytilanteeseen, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Sairaanhoitajaliitto tuo esiin tiedotteessaan, että hyvin moni sairaanhoitaja tuo vastauksissaan esiin saattohoidon vaihtelevan tason ja niukat resurssit.

Yhdeksän kymmenestä sairaanhoitajasta katsoo, että saattohoitoa ei ole kehitetty Suomessa riittävästi.

Myös saattohoidon ohjeistus omalla työpaikalla on kyselyn perusteella suurelle osalle sairaanhoitajista epäselvä.

Yli puolet sairaanhoitajista kertoo, että heidän omassa työyksikössään ei ole yhdessä sovittua toimintamallia saattohoidon toteutuksesta.

Tällainen toimintamalli puuttuu myös yli kolmasosalta niistä sairaanhoitajista, jotka hoitavat kuolevia potilaita viikoittain.

Suurin osa kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista kokee myös itse tarvitsevansa lisäkoulutusta saattohoidossa.

– Eutanasiaa ja tasokasta saattohoitoa ei jäsenistömme mielestä pidä nähdä vaihtoehtoina toisilleen. Samalla, kun eutanasian laillistaminen saa kannatusta, saattohoidon kehittäminen nähdään ensiarvoisen tärkeänä. On todella huolestuttavaa, että saattohoidon käytännöt ovat niin monen sairaanhoitajan mielestä epäselviä, Hahtela sanoo.

Sairaanhoitajaliiton jäsenilleen tekemään kyselyyn vastasi huhtikuun alussa lähes 2 700 liiton jäsentä.

toimitus