Yrittäjä: Homekouluissa voisi suorittaa täsmäopintoja

Jussi Törmäsen mielestä on outoa, että korjausrakentamisen ammattilaisiksi koulutetaan opetusta varten rakennetuissa "laboratorio-olosuhteissa", vaikka Suomessa on riittävästi korjausta vaativia kohteita, joissa voisi valvonnan alla oppia tekemällä.  Samalla saataisiin korjausvelkaa maksettua. 

Kotikylä tmi

NÄKÖKULMA Korjausvelan hoitamisen ja saneeraustaitojen opettamisen voisi yhdistää, ideoi rakennusalan yrittäjä.

Kuntotarkastuksia ja korjausprojekteja tekevän yrityksen omistava Jussi Törmänen on työssään havainnut, ettei Suomessa ole riittävästi korjausalan osaajia. Havainto on saanut Törmäsen ideoimaan korjausrakentamisen täsmäkoulutusta, joka ratkaisisi kaksi rakennusalaa piinaavaa ongelmaa: työttömyyden ja työvoimapulan.

– Sen lisäksi lyhyt koulutus voisi auttaa kuntia rasittavan homerakennusongelman hoitamisessa, toteaa rakennusalan blogia kirjoittava Törmänen.

Jokaisessa kunnassa on saneerausta vaativia julkisia rakennuksia.”

Korjausrakentamisessa tarvitaan Törmäsen mukaan taitoja, joita ei välttämättä sisälly rakennusalan perustutkintoon. Toisaalta perusopinnoissa on paljon sellaista, joita korjausrakentamisessa ei tarvitse.

– Korjausrakentajien koulutus voisi olisi perustutkintoa lyhyempi. Siinä olisi vain vähän teoriaa ja suurin osa opinnoista suoritettaisiin korjattavissa kohteissa esimerkiksi kunnan homekoulussa.

Törmäsen mielestä on älytöntä, että samaan aikaan kun maassa on paljon korjausta vaativia kohteita, alan osaajia koulutetaan ”laboratorio-olosuhteissa”.

Täsmäkoulutuksen rahoittaisivat kunnat, oppilaitokset ja valtio yhdessä.

– Koulutuskustannuksista vastaisi osittain työkohteen tilaaja, koska kunnostushyöty tulisi kiinteistön omistajalle. Remontti etenisi mahdollisesti hieman hitaammin, mutta edullisemmin. Jokaisessa kunnassa on varmasti saneerausta vaativia julkisia rakennuksia.

Koulutuksen laadusta Törmänen ei tinkisi. Kuntokartoittajana hän tietää, mitä seuraa, kun rakennetaan tai saneerataan osaamatta.

– Kouluttajien ammattiosaamiseen, sekä työnjohtoon ja valvontaan tulisi näissä koulutuksissa kiinnittää erityistä huomiota.

Laadukas täsmäkoulutus sopisi lisäkoulutukseksi työttömille ammattilaisille ja uusille tulokkaille.

– Ammattilaisen lisäkoulutus voisi olla lähinnä vain osaavan rakennusmestarin opissa työskentelyä korjattavassa kohteessa.

Törmäsen idea ei perustu vain kosteusvaurioisten julkisten rakennusten saneeraamiseen. Eri puolilla Suomea on paljon pienkerrostaloja ja rivitaloja, jotka kaipaavat laajamittaisia remontteja, mutta korjaamiseen ei löydy rahaa, eikä aina osaajiakaan.

– Korjausrakentamiskoulutusta ei ole aidosti kehitetty ja siksi Suomessa on sekä rakennusalan työttömyyttä että työvoimapulaa. Koulutusta olisi pitänyt uudistaa jo vuosia sitten.

Törmänen arvelee, ettei hänen ideaansa oteta varauksetta vastaan.

– Virkamiehet voivat nähdä hallinnollisia esteitä. Jos esteitä havaitaan, niin ne pitää vain poistaa, ohjeistaa Törmänen.

Käyttäjän Tiina Örn kuva
Tiina Örn