Espoon kaupunginteatterista vihdoin päätös

Espoon kaupunginteatterin uusista tiloista on väännetty kättä vuosikausia.

Veera Visuri

Espoon kaupunginteatterin tilat sijoitetaan Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen osana kulttuurikeskuksen peruskorjaushanketta. Asiasta päätti kaupunginhallitus.

Toimivimmaksi uudeksi ratkaisuvaihtoehdoksi todettiin Kulttuurikeskuksen laajentaminen Kulttuuriaukion ja Tapionkentän väliselle alueelle.

Laajennus avautuu Kulttuuriaukiolle ja rajaa Kulttuuriaukion pohjoissivultaan. Uusi sali ja nykyiset salit sijaitsevat toiminnallisesti hyvin rinnakkain.

Laajennusosan katto kallistuu pohjoiseen ja laskee Tapionkentän tasoon, jolloin syntyy kalteva ja toiminnallinen viherkatto. Näyttämötorni kohoaa ylemmäksi.

Hankesuunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- ja rakentamisaikataulu sekä rahoitusohjelma, tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kulttuurilautakunnan pitää tarveselvityksen laatimisen yhteydessä ottaa kantaa myös teatterin toiminnalliseen konseptiin vierailuteatterina.

Hanke on määrä toteuttaa vaiheittain niin, että kulttuurikeskuksen toimintaan ei tule pitkiä katkoksia. Ensimmäisessä vaiheessa tehtäisiin laajennusosa, toisessa vaiheessa peruskorjattaisiin nykyiset salit ja niiden aulatilat ja kolmannessa vaiheessa uudistettaisiin kirjasto.

Myös teatterin rakentaminen Kaupinkallion paikoitustalon paikalle ja teatteritilojen sijoittaminen Marimekkotalon yhteyteen tutkittiin, mutta näin ei saatu syntymään toimivaa ratkaisua.

Kulttuurikeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen arvioidaan maksavan 73 miljoonaa euroa.

Käyttäjän Anneli Tuominen-Halomo kuva

Anneli Tuominen-Halomo