Ministeriö tiukkana HSL:lle – Jos lipunmyynti tökkii, tarkastusmaksua ei saa periä

Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä tarkastusmaksun periminen ei ole HSL:lle sopivaa, jos lipunmyynti ei toimi tavanomaisella tavalla.

Mervi Neste / arkisto

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Helsingin seudun liikenteeltä selvityksen matkalippujen hankinnan järjestämisestä ja tarkastusmaksujen perimisehtojen täyttymisestä.

Ministeriön mukaan HSL:n on varmistettava, että sen tiedotus ja ohjeistus matkalippujen hankintatavoista ja -paikoista on riittävää ja selkeää. 

HSL:n on myös ohjeistettava lipuntarkastajia toimimaan siten, että tarkastusmaksuja ei määrätä tai matkustajia poisteta liikennevälineistä tapauksissa, joissa liputta matkustaminen selkeästi johtuu lipunmyynnin järjestämisen huomattavista puutteista. 

Ministeriö haluaa kiinnittää huomiota tiettyihin puutteisiin matkalippujen hankinnassa ja tarkastusmaksujen perimisoikeuden jatkumiseksi edellyttää HSL:ltä kehitystoimenpiteitä näiden seikkojen suhteen.

HSL:n tulee myös parantaa matkustajien mahdollisuuksia hankkia matkalippu. Tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi laajentamalla lipunmyyntiverkostoa tai kehittämällä lippujen maksutapoja.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten, vanhusten ja matkailijoiden matkalipun hankintamahdollisuuksiin. Ministeriö edellyttää, että HSL huolehtii siitä, että matkalippujen ostaminen on mahdollista riittävän laajasti ja että näiden ryhmien erityistarpeet on huomioitu esimerkiksi lipunmyynnin ohjeistuksessa ja käytännöissä.

Ministeriö katsoo, että HSL on järjestänyt matkalippujen hankinnan pääosin varmasti ja niiden käytön yksinkertaiseksi. HSL:llä on edelleen oikeus periä tarkastusmaksuja alueensa joukkoliikenteessä ja valtakunnallisessa raideliikenteessä.

Lippujen hankinta on HSL:n selvityksen mukaan kokonaisuutena järjestetty tarkastusmaksulain ja tarkastusmaksujen perimisoikeutta koskevan päätöksen edellytysten mukaisesti. 

Ministeriö edellyttää HSL:ltä selvitystä tehdyistä kehitystoimenpiteistä viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Written by:

Jari Pietiläinen

Ota yhteyttä