Kuva – betonielementtejä käsitellään miten sattuu, raksamiehet vaarassa

Tyypillinen tilanne elementtikuorman purkutyöstä: työntekijät työskentelevät yli kahden metrin korkeudessa ilman minkäänlaisia putoamissuojauksia. Tilanne on lainvastainen ja aiheuttaa työntekijöille välittömän putoamisvaaran. Pahimmillaan purkutyötä tehdään neljän metrin korkeudessa ja kaltevalla tasolla.

Aluehallintovirasto

Elementtikuormien purkutyö oli viikolla 36 työsuojeluviranomaisen tehovalvonnassa.

Tehovalvonnan aikana tarkastettiin 122 rakennustyömaata eri puolella Etelä-Suomea. Tarkastushetkellä elementtikuorman purkutyö oli käynnissä 36 työmaalla, ja näistä vain 16:ssa oli asianmukaiset putoamissuojaukset. Lopuille annettiin viranomaisohjausta asian korjaamiseksi.

Työ jouduttiin keskeyttämään."

Kolmessa tapauksessa työ jouduttiin keskeyttämään työntekijöiden välittömän putoamisvaaran vuoksi. Näistä tapauksista annettiin putoamisvaarallisen työmenetelmän käyttökielto sakon uhalla viidelle työnantajalle: päätoteuttajille, kuljetusliikkeelle ja elementtiasennusyritykselle.

Huolestuttavin havainto oli se, että elementtikuormien purkutyön turvallisuutta ei ollut suunniteltu millään työmaalla yhtä lukuun ottamatta.

Tehovalvontaa tehtiin, koska elementtikuormien purkutyöhön liittyy suuri putoamisriski sekä riski jäädä kaatuvan elementin alle. Vakavia tapaturmia on sattunut paljon.

– Tehovalvonnan tulokset olivat odotetulla tasolla, eli varsin huonoja. Elementtikuormien purkutyön valvontaa on ehdottomasti tarpeen jatkaa, kertoo ylitarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Joillakin työmailla oli alettu laittaa asiaa kuntoon juuri ennen tehovalvontaa: rakennettu telineitä sekä hankittu työmaalle henkilökohtaisia putoamissuojauksia ja niin sanottuja taivaskoukkuja, joihin turvavaljaat kiinnitetään.

Elementtien purkutyössä työntekijän putoaminen tulee estää ensisijaisesti rakenteellisin ratkaisuin kuten telineillä, ja toissijaisesti työntekijöiden käytössä olevilla putoamissuojaimilla eli valjailla.

Väärin kiinnitetyt valjaat auttavat suunnilleen yhtä paljon kuin selkäreppu."

Varastoinnin osalta valvonnassa havaittiin, että seinäelementtitelineissä säilytetään usein liian suuria elementtejä. Tällöin vaarana on, että elementit kaatuvat pahimmillaan työntekijän päälle. Osa elementeistä oli kiinnitetty puutteellisesti telineisiin.

– Elementit ovat aiempaa suurempia ja usein erikoisen muotoisia, jolloin niiden turvallinen varastointi ja käsittely on vaikeaa. Turvallisuuskoordinaattorin tulee huolehtia, että arkkitehtonisissa ratkaisuissa ja elementtisuunnittelussa otetaan myös työturvallisuusseikat huomioon, Nykänen toteaa.

Positiivinen muutos aiempaan oli se, että elementtitelineille oli usein järjestetty asianmukainen kulkutie.

Tarkastuksilla valvottiin myös elementtiasennuksen turvallisuutta. Siinä havaittiin, että valjaiden kiinnityspisteitä ei usein ollut suunniteltu.

– Käytännössä tilanne on usein se, että elementtiasennuskohteessa työntekijällä on valjaat, mutta hänelle ei kerrota, mihin ne tulee kiinnittää. Väärin kiinnitetyt valjaat auttavat putoamistilanteessa suunnilleen yhtä paljon kuin selkäreppu, Nykänen kertoo.

toimitus