Mäkkäri laajentaa Espoossa Suomenojalle

Mäkkäri laajentaa toimintaansa Espoon Suomenojalle.

Johanna Erjonsalo/Arkisto

McDonald´s saanee perustaa autokaistallisen pikaruokaravintolan Kuitinmäentien ja Finnoonlaksontien risteykseen Yli-Suomenojalle.

Nykyisessä asemakaavassa alue on merkitty virkistysalueeksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan nähtäville hyväksymä asemakaavamuutos mahdollistaa paitsi pikaruokalan, myös autopesukadun rakentamisen alueelle.

Uudet toiminnot sijoitetaan risteyksen koilliskulmaan. Alueen läpi kulkee ajoyhteys viereiselle muuntamoalueelle. Tontin eteläreunassa sijaitsee HSY:n vedenmyyntipiste.

Edit klo 12.30: Korjattu:  tässä vaiheessa kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen vasta nähtäville

Written by:

Seppo Korkman

Ota yhteyttä