Talous lähtenyt voimakkaaseen kasvuun – työvoimapula on nyt yrityksissä yleinen huolenaihe

Joka neljännessä yrityksessä työntekijämäärä on noussut vuoden takaiseen verrattuna.

Johanna Erjonsalo

Työttömät ja työvoimaa tarvitsevat yritykset eivät näytä kohtaavan toisiaan optimaalisesti Uudellamaalla.

Uudellamaalla on jo pidempään ollut kasvava työvoimapula tietyillä ammattialoilla. Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2017 -katsauksen mukaan yli kolmannes toimipaikoista ilmoittaa rekrytointiongelmista.

Viimeisen kahden vuoden aikana Uudenmaan työttömyysaste on ollut yli kymmenen prosenttia, joten työttömät ja työvoimaa tarvitsevat yritykset eivät näytä kohtaavan toisiaan optimaalisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön kyselyn mukaan rekrytointiongelmaisten toimipaikkojen osuus on noussut vuoden aikana. Kyse on siis pidempikestoisesta ongelmasta, ja tilanne voi edelleen huonontua, jos yritysten suhdanne-ennusteet toteutuvat.

Kevään 2017 Pk-yritysbarometrissä 52 prosenttia Uudenmaan yrityksistä ilmoitti työvoiman saatavuuden olevan este yrityksen kasvun kannalta: 13 prosenttia ilmoitti työvoiman saatavuuden olevan merkittävä este ja 39 prosenttia ilmoitti sen rajoittavan jossain määrin yrityksen kasvua.

Syksyn 2017 Pk-yritysbarometrissä 75 prosenttia ilmoitti yritykselle sopivan työvoiman saatavuuden pysyneen ennallaan ja 14 prosenttia ilmoitti saatavuuden kehittyneen huonompaan suuntaan. 12 prosenttia ilmoitti saatavuuden parantuneen.

TEM:n ammattibarometrin mukaan Uudellamaalla 15:stä pahimmin työvoimapulasta kärsivästä ammattinimikkeestä sosiaali- ja terveydenhuollon nimikkeitä on kuusi, rakennusalan viisi ja muita palvelualojen nimikkeitä neljä. Pahin työvoimapula on kodinhoitajista, hammaslääkäreistä ja puheterapeuteista.

Kuluvana syksynä 22 prosenttia yrityksistä arvioi henkilökuntansa määrän olevan vuoden kuluttua suurempi kuin nyt, 71 prosenttia arvioi määrän olevan yhtä suuri ja vain 7 prosenttia arvioi määrän olevan pienempi kuin nykyisin.

Joka neljännessä yrityksistä työntekijämäärä on noussut vuoden takaiseen verrattuna, ja vain joka kymmenennessä laskenut.

Vuoden aikana Uudenmaan talous on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun keskeisten toimialojen liikevaihdon perusteella. Tammi-maaliskuussa kasvua oli 10,7 prosenttia edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.

48 prosenttia Uudenmaan yrityksistä arvioi suhdannenäkymän parantuvan seuraavan vuoden aikana ja vain yhdeksän prosenttia uskoi sen huonontuvan.

toimitus