Otsolahden ja Maunulanpuron vesiä aletaan puhdistaa

Espoo ja Helsinki ryhtyvät yhteistyössä parantamaan Otsolahteen Maunulanpuroon johdettavien vesien laatua.

Molemmissa on tarkoitus puhdistaa hulevettä ravinteista ja haitallisista aineista luonnonmukaisin menetelmin. Kohteissa kokeillaan biohiileen perustuvaa puhdistusta.

Hulevesi on kovilta pinnoilta kertyvää sadevettä ja sulamisvesiä. Likaantuneet vedet rehevöittävät puroja ja merenlahtia.

– Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja lisääntyvät sateet uhkaavat pahentaa tilannetta. Samalla urbaanit vesiympäristöt ovat tärkeitä virkistysalueita, toteaa Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen.

Tapiolassa sijaitseva Otsolahti on matala, lähes sulkeutunut merenlahti, jonka valuma-alue on laaja. Rakentaminen ja maankäyttö vaikuttavat Otsolahden tilaan.

Maunulanpuro on Pikku Huopalahteen laskevan Haaganpuron sivuhaara. Pienteollisuuden takia Maunulanpuro on erityisen altis öljyvahingoille ja haitta-ainevuodoille. Viimeisin merkittävä vuoto sattui syksyllä 2016. Hankkeessa on tarkoitus varautua mahdollisiin tuleviin vuotoihin estämällä niiden pääseminen puroon.

Lokakuussa alkanut Kaupunkivesistöt kuntoon -hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun

Käyttäjän Jukka Hämäläinen kuva
Jukka Hämäläinen