Etelä-Tapiolan lukio

Vapputorvi ja viserryksiä – vaalipaneeli à la Etis

 

Mistä tapahtumasta on kyse, kun Twitter viuhuu ja runojakin lausutaan? Kyse on tietenkin oppilaskunnan järjestämästä Etiksen eurovaalipaneelista! Ehdokkaat Tapani Mäkinen (kok.), Merja Kyllönen (vas), Kaarin Taipale (sdp), Pirkko Ruohonen-Lerner (ps), Anneli Jäätteenmäki (kesk.), Saara Ilvessalo (vihr.) sekä Jouko Jääskeläinen (kd) saapuivat torstaina 24.4. etisläisten kuultaviksi; onhan oppilaissa jo niitäkin, jotka pääsevät vaaliuurnille. Haastattelijoina toimivat Leevi Korhonen ja Nelli Vanninen.

Sopuisaa sanailua

Paneelin keskeisimmiksi aiheiksi nousivat nuorisotyöttömyys ja EU:n tulevaisuus – tuttuja teemoja vaalikentältä. Oli mielenkiintoista päästä seuraamaan vaalisanailua, varsinkin kun aiheista tiesi jotakin jo etukäteen. Tunnelma eri puolueiden edustajien välillä oli sopuisa, vaikka myös ristiriitoja syntyi. Vieraat esiintyivät lukiolaisyleisön edessä energisesti ja puhuivat kansankielellä; ympäripyöreitä toteamuksia ja byrokraattista EU-sanastoa tarjottiin kiitettävän vähän.

EU ikäkriisissä

Ensimmäinen käsiteltävistä aiheista oli Euroopan unionin tulevaisuus, joka onkin puhuttanut paljon erityisesti talouskriisien takia. Kaikki olivat lähes yhtä mieltä siitä, että EU on tuonut Suomelle paljon hyvää, alamäistä huolimatta. Perussuomalaisten Ruohonen-Lerner kritisoi kuitenkin Kreikan talouskriisin tukipaketteja. Hänen mukaansa yhteisvastuuta vaikeuksissa olevien jäsenmaiden taloudesta ei pitäisi olla niin paljon kuin nyt, vaan täytyisi löytää muita ratkaisuja. Taipale puolestaan huomautti, että kaikella ei ole hintaa – onhan EU:n ansiosta Euroopassa vallinnut rauha jo vuosikymmenten ajan. Keskustan Jäätteenmäki tiivisti ongelman pähkinänkuoreen: EU potee keski-iän kriisiä. Tarvitaan uusia tekijöitä, ”uutta drivea”.

Työllisyyden umpisolmuja

Toinen unioniin liittyvä vakioaihe, työttömyys, vaati hieman ympäripyöreitäkin lauseita. Rahakriiseissä tarpova EU ylivelkaantuneine valtioineen ei ole helpoin kenttä luoda uusia työpaikkoja. Huoli koski erityisesti nuoria. Ensimmäiseksi puheenvuoron saanut Mäkinen nosti ratkaisuksi pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan tukemisen sekä ylipäänsä yrittäjyyden helpottamisen. Monet olivat hänen kanssaan samaa mieltä. Myös koulutuksen tärkeyttä painotettiin, ja EU:n yliopisto- ja korkeakouluvaihtoja pidettiin arvokkaina. Työttömyyden vähentämisen ongelma kuitenkin on suureksi osaksi se, että kaikki liittyy kaikkeen. Ei ole helppoa luoda työpaikkoja puolityhjästä liitossa, johon kuuluu kaksikymmentä kahdeksan jäsenmaata, joista kullakin on omat kansalliset käytänteensä.

#Oppilaskunta #ajan #hermolla

Koko paneelin ajan yleisökysymyksiä sai esittää Twitterissä tunnuksilla #etis ja #vaalipaneeli, ja niitä esitettiin panelisteille silloin tällöin pääkeskustelunaiheiden välissä. Kiinnostusta herätti esimerkiksi kysymys suurimmasta uhkasta: ”ilmastonmuutos vai Venäjä?” Miltei yksimielinen vastaus oli ilmastonmuutos. Vihreiden Ilvessalo heittikin tämän jälkeen toiveen, että mielipiteet näkyisivät myös teoissa. Myös mielipiteitä EU:n laajenemisesta haluttiin kuulla. Vastaus oli nykyhetken näkökulmasta yksiselitteinen: suhtautui laajentumiseen sitten positiivisesti tai ei, ainakaan vähään aikaan se ei ole ajankohtaista. ”Oma tupa ensin kuntoon”, Jääskeläinen totesi.

Vapputunnelmissa

Loppukevennyksenä panelistit kertoivat vielä kampanjamottonsa. ”Tärkeintä eivät ole tikkusuorat tavoitteet vaan unelmat”, sanaili Kyllönen, joka paljastui paneelin aikana reipashenkiseksi riimittelijäksi. ”Kuuntele ja päätä”, kuului puolestaan Mäkisen ytimekäs tunnuslause. ”Kestävyys testattu – Anneli Jäätteenmäki” taisi kuitenkin viedä pisimmän korren oppilaiden reaktioista päätellen.

Kokonaisuudessaan melkein puolitoistatuntinen paneeli oli yllättävän sujuvaa kuunneltavaa, ja aika kului nopeasti. Kyllösen runoilujen ohella keskustelua piristi vastausajan loppumisesta aina ajoittain kertonut vapputorven törähdys. Seuraavalla viikolla olevaa työväenjuhlaa odottaneet, vielä työttömyydestä huolettomat nuoret jatkoivat torstaipäiväänsä reippain mielin. Miten ehdokkaille vaaleissa käy – se jää nähtäväksi.

Kuvat ja teksti  Telma Peura 13C

Etelä-Tapiolan lukio

Aikaisempia kirjoituksia

Etelä-Tapiolan lukio

Etelä-Tapiolan lukio eli tuttavallisesti Etis on WeeGee-talossa sijaitseva espoolainen huippulukio. Se on mukava ja opiskelusta innostunut aktiivinen työyhteisö, joka tarjoaa monipuolisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet eri alojen jatko-opintoihin humanismista luonnontieteisiin.

Etiksen kansainvälinen toiminta on aktiivista. Koulun IB-linja tuo monikulttuurisuutta jokapäiväiseen arkeen, mutta lukuvuotta rikastuttavat myös monet kansainväliset projektit; koululla on vakituisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi Hollannissa, Kiinassa ja Kanadassa.

Etis tunnetaan myös talous- ja yhteiskuntapainotuksestaan sekä siitä, että huoltajien ja erityisesti opiskelijoiden ääntä kuunnellaan tarkasti. Oppilaskunnan ja tutorien aktiivinen toiminta kehittää koulua sekä lisää yhteishenkeä ja viihtyvyyttä. Myös yrittäjyysopinnot, aktiivisen kansalaisen opinnot ja kestävä kehitys ovat tuttuja asioita etisläisille.

Uusimmat mielipiteet