Sampo Terho

Kansalaisuuden saamista tiukennettava

Suomen maahanmuuttopolitiikassa on tapahtunut merkittävä käänne. Turvapaikanhakijoiden määrät ovat pudonneet viime vuodesta selvästi.

Lähtömaiden turvallisuusarvioiden tarkastamisen myötä myönteisen päätöksen saa aiempaa huomattavasti harvempi. Oleskeluluvat myönnetään aina määräaikaisina ja luvan päätyttyä tarkistetaan aina lähtömaan tilanne uudestaan.

On pidettävä huoli siitä, että kansalaisuuden saamisen ehdot ovat vähintään vastaavat kuin muissa keskeisissä verrokkimaissa."

Kun pahin tilanne on nyt hellittänyt, meidän on tarkasteltava koko maahanmuuttojärjestelmää ja parannettava järjestelmän kestävyyttä. Vastuullisten päättäjien tulee varmistaa, että maahanmuutto on vastaisuudessa hallittua ja Suomen vetovoimatekijät sosiaaliselle siirtolaisuudelle ja elintasopakolaisuudelle on minimoitu. Viime vuoden hallitsematon tilanne ei saa toistua koskaan.

Yksi vetovoimatekijä on suhteellisen nopeasti ja helposti myönnettävä Suomen kansalaisuus. Meidän on pidettävä huoli siitä, että kansalaisuuden saamisen ehdot ovat vähintään vastaavat kuin muissa keskeisissä verrokkimaissa.

Suomen kansalaisuus ylipäänsä ei saa olla itsestäänselvyys, vaan sen saamiseksi on myös vaadittava jotain. Kansalaisuuden pitää ilmentää yhteiskuntakelpoisuutta, kotoutumista ja sitoutumista uuteen kotimaahan. Henkilökohtaisena ehdotuksenani esitän alla olevia muutoksia nykyiseen kansalaisuuslakiin.

Asumisaikaedellytystä tulisi kiristää: yhtäjaksoiseksi asumisajaksi yhdeksän vuotta ja pakolaisstatuksen saaneilla kahdeksan vuotta, kuten Tanskassa. Nykyisin yhtäjaksoinen asumisaika on viisi vuotta ja kansainvälistä suojelua saavan kohdalla neljä vuotta. Monissa Euroopan maissa asumisaikavaatimus on huomattavasti pidempi kuin Suomessa.

Myös kielitaitoedellytystä ja nuhteettomuusedellytystä tulisi kiristää. Kansalaisuutta ei pitäisi myöntää lainkaan, jos henkilö on tuomittu Suomessa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai terrorismirikokseen.

Lisäksi tulee selvittää mahdollisuudet muuttaa kansalaisuuslainsäädäntöä niin, että jo myönnetty kansalaisuus voitaisiin peruuttaa tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi terrorismirikoksiin syyllistyneiden kohdalla.

Sampo Terho

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet