A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Kansa maksaa aina laskun

Julkinen keskustelu syyllistää helposti tavallisen kansalaisen.

Talouteen vaikuttaa kuitenkin voimia, joille keskivertokansalainen ei voi mitään.

Iloitsemme viennin elpymisestä. Se on hyvä. Samalla emme kuitenkaan huolestu tuontihintojen noususta. Se on virhe.

Kun verrataan vientihintojen ja tuontihintojen kehitystä toisiinsa, puhutaan vaihtosuhteesta.

Tuontihintojen noustessa vientihintoja nopeammin vaihtosuhde heikkenee. Tämä köyhdyttää Suomea. Vientivedon ja kotimaisten tehostustoimien lisäksi vientihintojen pitäisi nousta, jotta tulos olisi hyvä. Nyt näin ei ole.

Jos palkkamaltti pettää, kustannusvaikutukset ulottuvat myös vientiteollisuuteen."

Vientihinnat riippuvat kansainvälisistä markkinoista, joilla ostaja määrittää hinnan. Viennistä saatavaan tuottoon vaikuttavat myös kotimaiset kustannukset, joita ovat työvoiman ja ostopalvelujen hinnat.

Jos palkkamaltti pettää, kustannusvaikutukset ulottuvat myös vientiteollisuuteen.

Kun viennistä saadaan liian alhainen hinta, ja jos kotimainen palkkataso nousee, lopputuloksena on vientiteollisuuden kannattavuuden heikentyminen. Se vaikuttaa koko Suomen hyvinvointiin.

Yksittäinen palkansaaja ei voi vaikuttaa vaihtosuhteen kehitykseen. Sen sijaan eduskunta, hallitus, poliitikot ja työmarkkinajohtajat voivat.

Päättäjien pitäisi lukea 1990-luvun taloushistoriaa, jossa kerrotaan vaihtosuhteen heikentymisestä ja Suomen lamakaudesta. Silloin vaihtosuhteesta ei välitetty ja jälki oli sen mukaista.

Poliittisen taistelun tiimellyksessä johtajien pitää kantaa vastuunsa.

Kenenkään ei pidä luvata sellaisia palkankorotuksia ja etuuksia, jotka entisestään heikentävät hintakilpailukykyämme.

Kun vaihtosuhde repsahtaa, tavalliset palkansaajat maksavat laskun työttömyytenä, korkeina veroina, kallistuvina vientihintoina ja elintason laskuna. Tavallinen kansalainen kustantaa johtajien teot.

Nyt jos koskaan johtajilla pitää olla malttia vaurastua.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet