Toimitukselta

Uudet valtuutetut ratkaisevat paljon

(PÄÄKIRJOITUS) Joidenkin mielestä nyt valittavista valtuutetuista tulee puolet vallattomampia kuin edeltäjänsä. Toiset taas korostavat tulevan valtuustokauden olevan poikkeuksellisen merkittävä.

Luvassa oleva kuntarakenteen muutos tietysti vie valtaa valtuustoilta. Mutta jäljelle jää juuri niitä palveluvastuita, jotka ovat kuntalaisia lähellä.

Ne ovat myös niitä palveluita, joihin valtuutetut ovat tähänkin saakka voineet eniten vaikuttaa.

Muutosten läpivienti on todella vaikea ja taitoa vaativa työsarka.

Maakuntahallinnoille siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut on usein koettu lakisääteisiksi normipalveluiksi, joihin valtuutetuilla on lopulta vähän vaikutusvaltaa, vaikka ne vievätkin puolet kunnan verotuloista.

Mutta kuntapäättäjien vastuulle jäävät edelleen koulutus, varhaiskasvatus, vapaa-aikapalvelut, kadut ja muu rakennettu ympäristö.

Kunnilta siis katoaa puolet menoista, mutta niin katoaa tuloistakin, tai pahimmissa peloissa enemmän kuin puolet.

Kuntapäättäjien vastuulla on, miten kaupunki selviää jäljelle jäävillä tuloillaan kuntalaisia lähellä olevista palveluista.

Toivottavasti äänestäjät ymmärtävät, miten tärkeistä vaaleista on nyt kysymys jokaisen kuntalaisen kannalta."

Kuntien tulevien tehtävien on luonnehdittu pelkistyvän kahteen toimialaan: sivistykseen ja elinvoimaan.

Tarkoittaako tämä, että nykyisin useita toimialoja käsittävistä kunnista vähennetään vastaavasti johtajia? Siitä päättävät tulevat valtuutetut.

Vai jääkö toimintojen virtaviivaistaminen tekemättä, eikä jäljelle jääneitä verorahoja saada riittämään esimerkiksi vanhustenhuoltoon tai homekoulujen korjauksiin? Tästäkin päättävät valtuutetut.

Toivottavasti äänestäjät ymmärtävät, miten tärkeistä vaaleista on nyt kysymys jokaisen kuntalaisen kannalta.

Risto Hietanen

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet