A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Kuka pääsee Suomeen?

Otetaanko vieraat vastaan avosylin, varauksellisesti vai ei ollenkaan. Tässä on suomalaisen maahanmuuttokeskustelun linja.

Maahanmuuttoa arvostelevat leimataan yleensä rasisteiksi. Näin on suljettu tavallisten suomalaisten suut pakolaiskeskustelulta. Samalla koko aihe on jätetty ääriliikkeiden taistelukentäksi.

Tukholman veriteot osoittivat, että turvapaikanhakijoiden keskuudessa on terroristeja. Samalla se ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen turvanhakija olisi terroristi.

Hätää kärsivien auttaminen ja terrorismin torjunta on erotettava toisistaan.

Auttaminen kuuluu länsimaisiin arvoihin. Siihen sisältyy oletus, ettei autettu vahingoita auttajaansa. Siksi viranomaisten on tutkittava tarkkaan jokaisen maahantulijan taustat.

Tarvittaessa on peruutettava niiden oleskeluluvat, jotka syyllistyvät rikoksiin.

Pitäisi olla selvää, että terroristien riveistä palaavilla taistelijoilla ei ole pääsyä Suomeen. Miksi pitäisi olla?

Pitäisi olla selvää, ettei Suomi salli moskeijoita, joissa radikaalit imaamit saarnaavat pyhää sotaa kristittyjä vastaan, kuten Tanskassa tapahtuu. Myös islamistinen kiihotus on rasismia.

Suomalaisen päätöksenteon ja toiminnan on perustuttava lakiin. Turvapaikkakeskustelussa ei voida mennä sille tielle, että papit, piispat ja populistiset poliitikot vastustavat laillisia karkotuspäätöksiä.

Kukaan ei ole Suomessa lain yläpuolella. Se joka ottaa lain omiin käsiinsä, luovuttaa saman laittomuuden vastustajilleen, jotka heittelevät polttopulloja.

Suomelle on annettu varoituksia terrorismin uhasta."

Suomelle on annettu varoituksia terrorismin uhasta.

Naapurimaiden tapahtumista huolimatta poliitikot kinastelevat tehokkaan tiedustelulainsäädännön tarpeesta. Onko se sinisilmäisyyttä vai välinpitämättömyyttä oman kansan turvallisuudesta?

Hädässä olevien auttamisessa ja terrorismin torjunnassa tarvitaan hyvää sydäntä ja kylmää harkintaa. Siihen kuuluu myös maltillisen islamin ja tolkullisen suomalaisuuden liitto.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet