Tapio Luoma

Kulissit ja todellisuus

On olemassa yksi valheellisuuden muoto, joka toistuvasti nousee esille julkisessa keskustelussa.

Siihen vedoten korostetaan oman näkökannan paremmuutta ja torjutaan toisenlaisia näkemyksiä. Sen avulla on helppoa saada nopeasti yliote keskustelussa ja heittää varjo kumppanin ajatuksien päälle.

Tämä valheellisuuden muoto on tekopyhyys.

Tekopyhyydestä moititaan keskustelukumppania tai vastustajaa silloin, kun tämä ei arvostelijan mielestä toimi johdonmukaisesti, sanojensa ja ihanteidensa mittaisesti.

Valheellisuudessaan tekopyhyys on sukua ”takinkääntämiselle”, mielipiteen vaihtamiselle tavalla, jota entiset samanmieliset arvostelevat.

Uskonnollisuuden piiristä alkunsa saaneella tekopyhyyden käsitteellä ei enää moitita ainoastaan uskonnollisen vakaumuksen omaavia. Sitä sovelletaan kaikkiin niihin, joilla ajatellaan ylipäätään olevan valtaa.

Varsinkin poliitikot joutuvat tekopyhyysmoitteiden kohteiksi paitsi kansalaisten myös toistensa suunnalta.

Mikään ei vedäkään vertoja siloteltujen ulkokuorten osoittamiselle. Paljastetut ”lehmänkaupat”, ”sumutus” ja täyttämättä jätetyt lupaukset saavat nopeasti tuomionsa, eikä tuomitun ole sen jälkeen helppoa perustella ajatuksiaan uskottavasti.

Tekopyhyyden vastavoima on rehellisyys."

Poliittisessa keskustelussa ei toisia näkemyksiä kritisoitaessa läheskään aina käytetä varsinaisia ideologisia, puolueen kannattamiin arvoihin nojaavia perusteita vaan ennen kaikkea tekopyhyyssyytteitä.

Tekopyhä ei ole väärässä niinkään siksi, että hänen ajatuksensa olisivat vääriä, vaan siksi, että hänen katsotaan toimivan ristiriitaisesti sen kanssa, mitä hän sanoo edustavansa.

Tekopyhyyssyytöksien lausumisessa kannattaa noudattaa varovaisuutta. Harvassa ovat ne, joiden toiminta pysyisi aina kauniin johdonmukaisena tai joiden ajatus ei uusien näkökulmien myötä kehittyisi ja muuttuisi. Emme voi täysin välttää tekojemme joutumista ajoittain ristiriitaan sanojemme kanssa.

Tekopyhyyden vastavoima on rehellisyys. Sitä tarvitaan, jotta osaisimme tunnistaa oman tekopyhyytemme.

Tapio Luoma

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet