A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Kaupungit elättävät maaseudun

Kaupungeissa ja niiden kehysalueilla asuu 70 prosenttia suomalaisista. Heidän asuttamansa alue on viisi prosenttia koko maan pinta-alasta.

Harvaan asutulla maaseudulla asuu kuusi prosenttia väestöstä ja heidän asuttamansa alue on 70 prosenttia maamme pinta-alasta.

Suomi kaupungistuu, mutta Juha Sipilän hallitus rakentaa maakuntahallintoa.

Se pohjautuu 1800-luvun malliin, jossa kartanot ja suurtilat hallitsivat kansallisvarallisuutta, teollisuusruukkeja ja elintarvikehuoltoa. Sitä maailmaa ei enää ole.

Kokonaistuotannosta syntyy 75 prosenttia kaupunkialueilla ja niillä on 70 prosenttia työpaikoista.

Kaupungistuminen on tosiasia eikä tunne.

On valeuutinen väittää, että sosiaali- ja terveysuudistuksen turvin koko maa pysyy asuttuna ja maakuntahallinto jakaisi vallan tasan kaupunkien ja maaseudun kesken.

Maaseutu tyhjenee, nuoriso lähtee opiskelemaan ja töihin. Vanhukset jäävät Herran haltuun. Nykyisestä aluepolitiikasta kärsivät eniten ne, jotka rakensivat omakotitalon syrjäseudulle. Kymmenet tuhannet talot ovat jo nyt arvottomia, kun ostajia ei ole.

Suomi kaupungistuu, mutta hallitus rakentaa maakuntahallintoa."

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori puhuu kaupunkien menestyksen puolesta. Se olisi parasta aluepolitiikkaa, sillä muutoin kaupunkilaiset eivät voi kustantaa maaseudulle tehtäviä tulonsiitoja.

Ei unohdeta, että yli puolet tuottajien maataloustulosta on tukirahaa. Suora tuki on kaksi miljardia euroa vuodessa. Lisäksi tulee miljardin verran epäsuoraa tukea eläke- ja luopumiskorvausten kautta.

Suomi tarvitsee maaseutua, omaa ruokatuotantoa ja maataloustukia. Haja-asutusalueiden näkökulmaan perustuva yhteiskuntapolitiikka ei kuitenkaan johda kestäviin ratkaisuihin.

Maataloustuet on kohdennettava uudelleen, jotta alkutuotanto olisi kilpailukykyistä teollisuutta. Muuten kansa syö lisää tuontiruokaa.

Keskustan kannatus laskee koko ajan. Kertooko se siitä, että äänestäjät ovat huomanneet, että kaupunkien menestys on kansakunnan etu. Olisi keskustan oma etu, että menneen maailman maakuntahallinto ja mahdottomaksi osoittautunut sote-uudistus haudattaisiin.

Jos keskusta ei tunnusta kaupungistumisen tosiasiaa, puolue kutistuu pieneksi oppositioporukaksi. Se johtaisi yhteiskuntapolitiikkaan, jossa kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu jyrkkenisi.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet