Muokkaa

Tiedote Espoon vammaisneuvoston 10.10. kokouksesta

Kokouksessa päätettiin, että vammaisneuvosto kutsuu vammaisneuvoston neuvottelukunnan koolle tiistaina 21.11.2017. Kokouksen esityslista valmistellaan neuvottelukunnan toimiohjeen mukaisesti.

 

Kokouksessa käynnistettiin vammaisneuvoston työryhmien toiminta ja valittiin niille puheenjohtajat. Vanhusneuvosto on nimennyt vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmään vanhusneuvoston edustajaksi Pentti Walkaman ja hänen varahenkilökseen Anu Helteen. Kokouksessa Sivistyspalvelujen työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Mika-Erik Walls, Rakennetaan kaikille -työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Hanne Österberg ja Sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Pirkko Kuusela.

 

Kokouksessa päätettiin perustaa tiedotustyöryhmä. Päätettiin, että valmistellaan vammaisneuvoston seuraavaan kokoukseen esitys tiedotustyöryhmän perustamisesta ja sen kokoonpanosta. Työryhmien jäseniksi halukkaat voivat ilmoittautua Sirkku Kiviniitylle.

 

Vammaisneuvoston seuraavat kokoukset:
tiistai 14.11. klo 17-20, Espoon sairaala, Apuvälinekeskus
tiistai 12.12. klo 17-19, valtuustotalon kahvio

Espoon Vammaisneuvosto

Espoon vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistoimintaelin. Kaupungin edustajina on sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä.

Espoon vammaisneuvoston tehtävänä on seurata ja toimenpiteillään vaikuttaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kuntalaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien kehittymiseen Espoossa sekä tehdä siihen liittyen aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Vammaisneuvoston toiminta perustuu vammaispalvelulakiin, sosiaalihuoltolakiin ja 1.6.2017 alkaen myös kuntalakiin. 

Lue lisää ja katso yhteystiedot osoitteesta http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Neuvottelukunnat_ja_neuvostot/Vammaisneuvosto