Johannes KoromaKirjoittaja on työtä tekevä eläkeläinen.

Olen eri mieltä

Suomi on yhden totuuden maa. Keskustelu tapetaan joko vaikenemalla tai jyräämällä.

Björn Wahlroosin pamfletti perustuslain vinoutumista jyrättiin vaiti. Arvostelua esitti väärä henkilö. Perustuslakivaliokunnan jäsenet ja muutamat sen asiantuntijat kielsivät ongelmat vaivautumatta ottamaan kantaa Wahlroosin esittämiin perusteluihin.

Olen eri mieltä. Perustuslakia muutettiin poliittisin, ei oikeudellisin tavoittein. Lain soveltajat, asiantuntijat ja kansanedustajat julistautuvat tulkinnoissaan ehdottoman objektiivisiksi. Todellisuudessa he ovat yhtä ”objektiivisia” kuin journalistit omassa työssään.

Omien arvojen ohittaminen on asiantuntijoillekin mahdotonta, eivätkä valiokunnan jäsenet pysty itsenäiseen harkintaan. Nykyiset tulkinnat tekevät Suomesta vaikeasti hallittavan. Hallitukset eivät pysty toteuttamaan politiikkaansa.

Useimmat presidenttiehdokkaat haluavat Suomen Nato-jäsenyydestä kansanäänestyksen.

Olen eri mieltä. Eivät kansalaiset voi sellaisesta ratkaisusta äänestää, jonka sisältöä ei kerrota. Äänestys edellyttäisi Suomen aseman perusteellista avaamista kriisitilanteessa.

Siitä vaietaan, koska Suomeen ”ei nyt kohdistu sotilaallista uhkaa”. Sitä ei myönnetä, että Suomi joutuisi osapuoleksi kaikissa Itämeren alueella syntyvissä sotilaallisissa kriiseissä. Ahtaan altaan äärellä ei ole ilmatilaa puolueettomalle Suomelle.

Edes suurennuslasi ei riitä osoittamaan tuloerojen kasvua. Siihen tarvittaisiin mikroskooppi."

Antti Rinne väittää, että Sipilän hallitus on kasvattanut tuloeroja Suomessa.

Olen eri mieltä. Edes suurennuslasi ei riitä osoittamaan tuloerojen kasvua. Siihen tarvittaisiin mikroskooppi.

Asiantuntijat laidasta laitaan ovat todistaneet, ettei tuloeroissa ole tapahtunut väitettyä kasvua. Erot lisääntyivät kylläkin 1990-luvulla, mutta eivät enää 2000-luvulla.

Myöskään OECD:n tilastojen mukaan Suomessa ei kärsitä eriarvoistumisesta.

Siitäkin olen eri mieltä. Suomessa köyhiä on liikaa.

Köyhyys ja huono-osaisuus eivät kuitenkaan ole seuraus tuloerojen kasvusta, vaan pitkään jatkuneesta työttömyydestä, huonosta koulutuksesta ja syrjäytymisestä.

Aivan liian moni joutuu elämään asumistuen ja toimeentulotuen varassa.

Mutta kyllä Antti Rinnekin tietää, että tuloerojen kasvu ja köyhyys ovat kaksi eri asiaa.

Johannes Koroma

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet