LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Yksi tontti on ennakkotapaus

Havainnekuva Westendinporttiin suunnitellusta asuinkerrostalosta.

Julio Orduña Sánchez & Matias, L Arkkitehdit Oy

Espoon asukkaat laajassa rintamassa ovat vuosia puolustaneet pientalovaltaista Westendin kaupunginosaa, sen merkittävää kaupunkimaisemaa, lähivirkistysaluetta ja uimarantaa. Westendinportin uimarannan kylkeen ehdotetaan yhä 200 metriä pitkää asuntokerrostaloa, massiivisinta koko seudulla, vastaa viittä kerrostaloa muualla Espoossa.

Westendinportista tulisi ennakkotapaus, jonka seuraukset kaupunkirakenteen tiivistämiselle olisivat väistämättömät. Rakennusoikeuksien tulee olla yhtäläiset kaikille, joten ylisuuria rakennusoikeuksia olisi luvassa pian lisää Westendiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kirjasi 16. toukokuuta, että on huolehdittava, että ”uimarannan käytettävyys ei heikenny, vaan se säilyy jatkossakin kaupunkilaisten käytettävissä olevana avoimena ja kokonaan julkisena tilana”. Se on käytännössä mahdotonta, kun rakennuksen seinä ulottuisi kiinni uimarantaan. Kaupunki on kunnostanut tämän jo lähes sata vuotta suositun uimarannan suurella summalla, joten asukkailla on oikeus vaatia sen säilymistä nykyisellään.

Grynderien suunnitelma edustaa taantumuksellista kaupunkisuunnittelua, joka toteutuessaan tuhoaisi niin Espoon merellisen kaupunkikuvan kuin asuinympäristön. Hämmästyttävää on, että hanketta on viety eteenpäin muun muassa vihreiden edustajien myötävaikutuksella. Tulevaisuuden kaupunkirakentamisessa asumisen terveellisyys ja väljyys ovat merkittäviä arvoja ja vetovoima. Tähän on havahduttu jo monissa suurkaupungeissa, mutta ei Espoossa.

Espoon strategiassa puhutaan vastuullisesta ja inhimillisestä edelläkävijäkaupungista. Tällaisilla asemakaavan muutossuunnitelmilla testataan onko Espoo kestävän kehityksen ja asukaslähtöisen kaupunkisuunnittelun toteuttaja vai onko se vain sanahelinää ilman näyttöjä. Päättäjillä on vastuu kaupunginosan ominaispiirteiden säilyttämisestä.

Heini Wathén

Westend

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet