LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Digitalisaation tulokset saatava käytäntöön

Kansanedustajat Timo Harakka (LV 23.–24.2.) ja Jyrki Kasvi (LV 2.–3.3.) ovat käyneet tärkeää keskustelua digitalisaatiosta ja erityisesti tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Jyrki Kasvi on aivan ytimessä todetessaan, että ministeriöissä digitalisaatiota on ”hoidettu oman toimen ohessa”. Väittäisin, että sama pätee julkiseen hallintoon laajemminkin. Digitalisaatio nähdään hieman erillisenä puuhasteluna, joka ei välttämättä suoraan palvele organisaatioiden ydintoimintaa.

Digitalisaation suuri haaste on nähdäkseni ollut, ettei kehittämisessä saatuja tuloksia ole saatu vietyä käytäntöön. Kehittämisen tuloksista ei ole syntynyt todellista innovaatiota: tulos olisi muuttanut halutulla tavalla organisaation toimintatapoja. Kehittämisen tuloksia ei ole pystytty integroimaan osaksi organisaation perustoimintaa. Syitä on monia, ja ne olisi syytä selvittää ja analysoida ennen uusia massiivisia kehittämispanostuksia. Toki, kuten kansanedustajat toteavatkin, onnistuneita ratkaisuja on, isompia ja pienempiä.

Tieto on digitalisaation ehdottomasti suurin mahdollistaja. Eduskunnassa parhaillaan olevalla tiedonhallintalailla pyritään osaltaan edistämään tavoitetta. Lakiesitys näyttäisi kuitenkin painottavan ennen kaikkea tiedon keräämistä ja hallintaa. Ne ovat laadukkaan tietojenkäsittelyn perusta, mutta viime kädessä tavoitteena on, miten tietoa voidaan hyödyntää siten, että se palvelee kansalaisten palveluita ja yritysten toimintaa. Tehokas tiedonkäsittely mahdollistaa palveluiden tuottamisen automatisoinnin ja tukee palvelutarpeiden ennakointia.

Aivan keskeisessä asemassa on organisaatioiden johto. Miten johtoa voidaan tukea, jotta kehittämisen tulokset saadaan osaksi ydintoimintaa? Lainsäätäjät ja kehittäjät eivät vie asioita käytäntöön! Pelkkä lainsäädäntö ei välttämättä riitä.

Markku Nenonen

tietokirjailija, FT

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet