LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Huono kaupunkisuunnittelu uhkaa Espoon keskuspuistoa

Espoon keskuspuisto on suosittu ulkoilualue.

Arkisto / Pekka Salonen

Espoon Bosmalmin alueen kaavaehdotuksessa on suunnitteilla uusi asuinalue Malminmäen ja Puolarmaarin väliin. Sen itäiset osat tuhoavat keskeisiä, aktiivisessa virkistyskäytössä olevia metsäulkoilualueita ja siihen suunnitellut korkeat, jopa 5-kerroksiset kerrostalot eivät sovi lainkaan nykyiseen luonnonläheiseen rakennuskantaan, joka koostuu pelkästään pientaloista.

Retkeilyn suosio on kasvanut koko 2000-luvun, ja tutkimusten mukaan jo lyhyelläkin luonnossa liikkumisella on merkittäviä terveyshyötyjä.

Lähiluonto on yksi Espoon tärkeimmistä valteista. Monet Espoon luontokohteet ovat kuitenkin ongelmissa luontobuumin myötä. Nuuksion parkkipaikat ovat viikonloppuisin tukossa ja Oittaalla on mahdotonta saada parkkipaikkaa hyvällä hiihtosäällä.

Tämä tekee Keskuspuiston ja Puolarmaarin ulkoilualueesta entistä merkittävämmän lähiluontokohteen. Suurin osa alueen käyttäjistä pääsee paikalle kävellen tai pyörällä, sillä se sijaitsee lähellä tiiviisti rakennettuja asuinalueita. Retkeilyn suosion kasvun näkee myös selvästi tällä alueella lisääntyneenä kävijämääränä.

Espoonväylän itäiselle puolelle on kaavailtu noin sata uutta asuintaloa.

Toteutuessaan suunnitelma tuhoaisi laajoja alueita nykyistä metsää, jota käyttävät ahkerasti niin suunnistajat, maastopyöräilijät, sienestäjät, marjastajat, hiihtäjät kuin kävelijät. Toivottavasti rakentamisvimmassa pystytään näkemään se peruuttamaton vahinko, mitä tällaisella lyhytnäköisellä toiminnalla voidaan saada aikaan. Kaupunki- ja lähiluonto ovat käymässä yhä uhanalaisemmiksi. Tulevat sukupolvet eivät varmasti voi ymmärtää, kuinka armottomasti asuinalueiden vieressä olevia luontokohteita on vielä meidän aikanamme tuhottu.

Uskon puhuvani kaikkien Keskuspuiston ulkoilualuetta käyttävien puolesta pyytäessäni, että uutta asuinaluetta typistettäisiin selvästi itäisimmästä, metsään työntyvästä osastaan. Lisäksi toivon, että päätöksentekijät ymmärtävät, että nykyisten lähiseudun asukkaiden ja luonnonläheisyyden nimissä uudet rakennukset sovitetaan olemassa olevaan pientalorakennuskantaan ja ajatuksesta korkeista kerrostaloista luovutaan.

Suuria uusia asukasmääriä olisi parempi sijoittaa hyvien julkisten kulkuyhteyksien, esimerkiksi metron varrelle.

Kirsi Naukkarinen

opettaja

Espoo

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet