LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Espoon on pidettävä Kauklahden historialliset rakennukset kunnossa

Kauklahdessa sijaitsevan Juppin talon historia yltää 1800-luvulle. Päärakennus on rakennettu 1800-luvun loppupuolella ja aitta 1820-luvulla.

Anneli Tuominen-Halomo

Suur-Kauklahden RKP ry on vahvasti sitä mieltä, että Espoon kaupungin on pidettävä alueen kulttuurihistorialliset rakennukset kunnossa.

Espoon museo on myös useaan otteeseen kiinnittänyt huomiota siihen, että rakennukset on pidettävä kunnossa, ja että ne muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Alueella sijaitsee muun muassa Åminnen kartano ja Juppin tila ja niistä on aikoinaan tehty suojelupäätös kaavassa. Myös vielä käytössä oleva Kungsgårdsskolan kuuluu tähän kokonaisuuteen. Rakennuksilla on pitkä ja alueelle tärkeä historia ja Juppin tilassa paikallinen taideyhdistys pitää asukkaille ja alueen päiväkotilapsille taidekursseja.

Suur-Kauklahden RKP ry toivoo, että Espoon kaupunki muutoinkin ottaisi alueen kulttuurihistorialliset ympäristöt paremmin huomioon maankäytön suunnittelussa sekä pyrkii säilyttämään jäljellä olevat maalaismaisemat. Tällä hetkellä kyseessä olevat rakennukset ovat huonossa kunnossa ja vaarassa rappeutua purkukuntoisiksi. Lisäksi kaupunki suunnittelee myyvänsä niitä yksityisille omistajille ilman minkäänlaisia suunnitelmia tulevasta toiminnasta tai nykyisen toiminnan säilyttämisestä. Kaupalliset intressit eivät voi myötävaikuttaa siihen, että tärkeä osa alueen historiasta katoaa lopullisesti.

Vaadimme, että kaupunki välittömästi tekee suunnitelmat rakennusten kunnostamisesta ja antaa rakennuksia alueen asukkaiden, esimerkiksi taideyhdistyksen käyttöön. Kaupunki voisi myös tutkia, löytyisikö alueen asukkaiden keskuudessa kiinnostusta talkootöihin kartanoiden kunnostamisen suhteen.

Suur-Kauklahden

RKP:n hallitus

Christina Gestrin

Tove Westerlund

Johanna Aminoff-

Winberg

Ann-Christine Slotte

Anna Korhonen

Akim Baya

Stefan Wärnå

Tim Norrgrann

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet