LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Suur-Matinkylästä ei haluta urbaanien korttelien aluetta

Viime viikolla oli Ison Omenan kirjastossa Suur-Matinkylän kehittämisestä asukasilta, jossa kaupunki kertoi kaavoitussuunnitelmistaan ja siitä, kuinka kaupunki arvostaa asukkaiden osallistumista tapahtumiin ja ympäristön kehittämiseen.

Tilaisuudessa Espoon kaupungin vuorovaikutussuunnittelija myös esitteli kaupungin www-sivuja ja kätevää karttapalvelua, jonka avulla espoolaiset voivat saada helposti selville kaikki kaupungin kaavoitushankkeet. Samassa yh-teydessä kerrottiin myös, että kaavoituksen yhteydessä on aina kerrottu suunnittelusta vastaava arkkitehti, johon voi ottaa yhteyttä ja kysyä lisää tietoa asiasta.

Paikalla esiteltiin kaavoitushankkeita ja annettiin asukkaille mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin virkamiehille. Kysymyksissä nousi suurimpana esille viheralueiden säilyttäminen. Ei vain puistojen, vaan myös kallioiden ja tienvarsien kapeiden suikaleiden. Paikkojen, joita ei ole vielä rakennettu.

Suur-Matinkylän ja Olarin asukkaat eivät halunneet asuinympäristönsä muuttamista urbaaneiksi kortteleiksi, joissa talot ovat ihan tien vieressä, vaan suurella enemmistöllä avoimuutta ja vihreyttä, ja matalia, ympäristöön sopivia taloja.

Tilaisuus oli hyvin kaivattu, mikä näkyi muun muassa siinä, että yleisöä oli melkein niin paljon kuin penkeille mahtui.

Lopuksi esille nousi myös Olarin puolelta vanhaa parkkitaloa koskeva suunnitelma, jossa kiinteistön pääomistaja koittaa päästä rakentamaan tilalle useita korkeita kerrostaloja. Samalla alueelta poistuisi palveluja, joita asukkaat suuresti arvostavat, kuten Shellin huoltoasema, autokorjaamo ja liikuntasali.

Liikuntasalin poistuminen heikentäisi muun muassa lapsien liikuntamahdollisuuksia, koska he eivät voi lähteä omatoimisesti kauemmas, kuten Matinkylän liikuntapuistoon. Eikä sielläkään olisi tiloja vastaavanlaisille harrastuksille, mitä voidaan järjestää lähellä asukkaita pienemmissä saleissa.

Kaupungin puolesta kerrottiin, että parkkitalohankkeeseen olikin tullut yli 50 mielipidettä (käytännössä vastustusta), joka oli kuulemma Espoon ennätys.

Toivotaan, että kaupungin virkamiehet kuuntelevat palautetta herkällä korvalla, ja sitä myöten saadaan kehitettyä yhdessä kaupunkia asukkaiden haluamaan suuntaan.

Kai Virtanen

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet