LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Kuka kannattaa Westendin rantaan 8-kerroksista rakennusta?

Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hakkarainen puolusti täällä (LV 25.–26.5.) Westendinportin kaavaa. Puolustuksessaan hän vähätteli palstalla ollutta Päivi Hovi-Wasastjernan kirjoitusta (LV 18.–19.5). Se toi esille, että tontille oli esitetty aivan liian suurta rakennusmassaa.

Torstin puolustuksessa tuodaan esiin kaavoituksen yleisiä hyviä puolia, jotka pätisivät mihin tahansa rakennukseen – siis kaupungille veronmaksajia ja tontin arvonnousua. Vastineessa ei vastata tärkeimpään kohtaan, joka oli siis liian suuri rakennusmassa sille tontille.

Lautakunta oli pyytänyt ehdotusta 5-kerroksisesta rakenuksesta, joka sopisi siihen asukkaiden mielestä paremmin, mutta virkamies oli jättänyt eriävän mielipiteen. Olisi kiva kuulla, kuka asukas kannattaa Westendinporttiin mieluummin 8-kerroksista kuin 5-kerroksista taloa ja millä perusteella?

Päivi esitti, että kyse ei ole vai yhdestä tontista, vaan laajemasta rakenteellisesta ongelmasta, jossa asukkaita ei kuulla, vaan ajetaan grynderiden etua. Kirjoitin siitä tänne (LV 15.5.) Isossa Omenassa järjestetyn Suur-Matinkylän asukastilaisuuden jälkeen, että asukkaat eivät halua Olariin täydennysrakennuksena 8-kerroksista taloa 4-kerroksisen talon tilalle pientaloalueen viereen.

Päivin näkemykseen yhtyi myös (LV 25.–26.5.) Sirpa Sundqvist Laajalahdesta.

Virkamiehen näkemys ei näytä olevan juuri kenenkään asukkaan mieleen, vaan asia on juuri niin kuin Päivi kirjoitti.

Kai Virtanen

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet