Mikko HeinoKirjoittaja on Länsiväylän päätoimittaja.

Arki vaatii aikatauluja

(PÄÄKIRJOITUS) Espoon suomenkieliset koulut käynnistyivät tällä viikolla, ja ruotsinkielisellä puolella kouluvuosi alkaa tiistaina. Espoossa koulutien aloittavia ekaluokkalaisia on 3 750, ja kaikkiaan perusopetukseen osallistuu yli 32 000 lasta ja nuorta.

Joka vuosi koulujen alkaessa perheitä puhuttaa lukujärjestys – tai sen puute. Monet perheet saavat tiedon lukujärjestyksestä ja koulupäivien pituudesta vasta koulujen alettua, ja tällä on vaikutuksensa arjen palapelissä.

Lukujärjestyksen jakamisesta ei ole valtakunnan tasoista suositusta. Helsingin Sanomien haastatteleman Opetushallituksen opetusneuvoksen mukaan (HS 6.8.2019) lukujärjestyksen antoaikataulu on aina koulukohtaista, ja viime kädessä siitä päättää rehtori. Joissain kunnissa voi olla yhteisiä suosituksia, mutta viime kädessä asia on rehtorin päätettävissä.

Niin ikään HS:n haastatteleman kaupungin suomenkielisen opetuksen edustajan mukaan Espoossakin käytännöt vaihtelevat kouluittain ja jopa luokittain.

Lukujärjestykset varmasti elävät viime hetkiin saakka esimerkiksi oppilas- ja opettajamuutosten sekä muiden syiden takia. Koululaisten perheissä kuitenkin arvostettaisiin sitä, että ainakin koulupäivien pituus olisi tiedossa jo ennen ensimmäisiä koulupäiviä.

Mitä aiemmin päivien alkaminen ja päättyminen on tiedossa, sitä helpompi lapsiperheiden on arkirumbaansa ja esimerkiksi harrastusten aikataulutusta suunnitella. Tämä korostuu entisestään, jos perheessä on useampia koululaisia. Myös erilaiset perhemuodot ja huoltajuusjärjestelyt asettavat omat haasteensa aikataulutukselle.

Niin paljon kuin työelämä onkin muuttunut joustavammaksi muun muassa etätyön myötä, niin moni vanhemmista elää edelleen kellon ja työvuorojen tahdissa. Perheen koululaisten lukujärjestyksen saaminen ajoissa on pieni kädenojennus heidän suuntaansa.

Mikko Heino

Mikko Heino

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet