LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Espoon säästöt osuvat kouluihin – tukiopetusta vähennetään, ryhmäkokoja kasvatetaan, maksulliset retket perutaan

Koulutyö Espoon kouluissa alkoi ikävillä uutisilla: kaupungin sivistystoimiala saattaa joutua vähentämään kulujaan yli 4 miljoonaa euroa. Helsingin Sanomien (hs.fi, 16.8.) uutisen mukaan säästökuuri “lykkää koulujen aikomia projekteja, vähentää hankintoja ja tilapäiseksi aiottuja tilojen vuokrauksia, sekä vaikuttaa kansainvälisiin projekteihin.” Lisäksi samassa uutisessa mainitaan, että säästöt uhkaavat esimerkiksi opettajien kansainvälisiä koulutusmatkoja. Tämä ei kuitenkaan anna täysin oikeaa kuvaa säästöjen vaikutuksista, jotka osuvat todellisuudessa opetukseen ja oppimiseen.

Työskentelemme espoolaisen yhtenäiskoulun opettajina. Tässä muutama esimerkki tätä lukuvuotta koskevista muutoksista:

Tukiopetusta annetaan tänä vuonna huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Kuka tahansa vanhempi voi kuvitella, mikä merkitys tällä on. Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan oppilaalla olisi oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta. Ja tarvetta on, sillä useampi kuin joka kolmas oppilaamme on eriasteisten tukitoimien piirissä.

Ryhmäkokoja suurennetaan. Tänä vuonna koulussamme jouduttiin perumaan esimerkiksi lisäluokan kieltenopiskelun pienemmät jakoryhmät, joista oli päätetty aiemmin. Tämä on ikävää, koska opetussuunnitelma edellyttää opetuksen eriyttämistä oppilaan taitotason ja tarpeiden mukaan. Tässä apuna ovat usein olleet pienemmät ryhmäkoot.

Myös erityisopettajan opetustuntien määrää koulussamme pienennetään eikä niin sanottuja resurssiopettajia palkata. Jälleen kerran säästöt osuvat niihin, jotka tarvitsisivat tukea eniten.

Lista opetussuunnitelman linjan vastaisista säästöistä jatkuu:

Maksulliset retket perutaan. Koulukirjaston resurssia karsitaan. Huolta on myös siitä, voidaanko lukuvuoden mittaan käyttää palkattuja sijaisia opettajan ollessa sairaslomalla vai joutuuko poissaolijaa tuuraamaan naapuriluokan opettaja oman työnsä ohessa.

Tiedämme, ettei meidän koulumme ole ainoa näiden ongelmien kanssa painiva.

Kaupunginhallitus tekee lopullisen esityksen säästötoimenpiteistä myöhemmin tänä vuonna. Haluamme kirjoituksellamme osoittaa, että säästöistä aiheutuu oikeaa vahinkoa. Vahingon kärsivät nyt kouluaan käyvät espoolaiset lapset ja nuoret, ennen kaikkea ne kaikista eniten tukea tarvitsevat; siitä huolimatta, että teemme opettajina parhaamme.

Opettajat Espoosta

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet