LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Raidejokeri rikkoo Otapihan harmonian

Senaattikiinteistöjen koostama taustamateriaali raidejokerin edistämiseksi Otaniemessä ei täytä kaavoituslain vaatimuksia (Otaniemen kaupunkikuvahistoriallinen tarkastelu, Senaattikiinteistöt, 2003/2008).

Taustamateriaali on puutteellista ja siksi raidejokerin kaavoitus tulee ottaa uudelleen tarkasteltavaksi ennen rakentamisvaihetta. On pidettävä huolta, että uusi kaava huomioi jo olemassa olevat asuma-alueet ja asukkaat tarpeineen.

Senaattikiinteistön taustamateriaali sivuuttaa täysin jo olemassa olevan asuma-alueen, Otapihan, ja sen asukkaiden erityistarpeet. Näin ollen ei ole ihme, että myös raidejokeri-hankkeessa näitä ei ole voitu täysimittaisesti huomioida.

Otapiha on kansainvälisestikin arvostetun arkkitehtipariskunnan, Kaija ja Heikki Sirénin käsialaa. Se on rakennettu 1950-luvulla ja ollut merkittävä osa otaniemeläisyyttä siitä asti. Talojen suuret nauhaikkunat ja lasiparvekkeet antavat suoraan Otaniementielle, johon asuma-alue yhdeltä sivultaan rajautuu. Mainittakoon, että talojen peruskorjausvaiheessa (2005 – 2010) mainittuja erityispiirteitä pidettiin Espoon museovirastossakin tärkeänä rakennushistorian kannalta ja näkymää Otaniementielle ei saanut muuttaa.

Puistomainen alue, joka erottaa talot Otaniementiestä, on asumisen yksityisyyden kannalta tärkeä ja olennainen osa Sirénien luomaa asumistyyliä. Raidejokeri on nyt piirretty rikkomaan tämä harmonia.

Raidealue tunkeutuu taloyhtiöidemme puistoalueelle, puita on kaadettava. Jos hanke toteutuu, Otaniementien puoleinen julkisivu tarjoaa yksityiselämästämme näyttämön ohikulkijoille ja asumisesta näyteikkunassa tulee ahdistavaa.

Otapihan asukkaat ovat joutuneet jälkikäteen puolustautumaan hankkeen vaikutuksilta, laatimaan selvityksiä ja ehdotuksia ja näin on aiheutettu jopa närää asukkaiden ja päättäjien välille.

On oleellista ja tärkeää kehittää asuma-alueita sekä liikennettä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti vuorovaikutuksessa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa. Asukkaiden ja merkittävän kerrostaloalueen erityispiirteiden huomioimista soisi noudatettavan myös Otaniementiellä raidejokeria rakennettaessa.

Salla Iivanainen

Otapihan asukas

Espoo

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet