Mikko HeinoKirjoittaja on Länsiväylän päätoimittaja.

Ennen vai jälkeen tuhkauksen?

(PÄÄKIRJOITUS) Pyhäinpäivän viikonloppuna puheenaiheeksi nousi polttohautaus ja vainajien siunaaminen. Useissa Mediatalo Keskisuomalaisen lehdissä julkaistiin juttu, jonka mukaan tuhkattujen vainajien siunauskäytännöt vaihtelevat evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa eri puolilla maata.

Evankelisluterilainen kirkko hyväksyy vain poikkeustilanteissa tuhkan siunaamisen. Virallinen kirkko päivitti ohjeistustaan hautaan siunaamisesta viimeksi vuonna 2017. Tuolloin hyväksytyn ohjeiston mukaan tuhkauurna voidaan siunata, jos pitkät etäisyydet tekevät kuljetusmatkasta kohtuuttoman, jos ruumis on pahoin vahingoittunut tai ollut jo pitkään kuolleena. Lisäksi harkinnassa otetaan huomioon muut painavat tapauskohtaiset syyt.

Asia tulee vääjäämättä uudelleen evankelisluterilaisen kirkon mietittäväksi. Tällä hetkellä jo yli puolet koko maan vainajista tuhkataan. Suurimmissa kaupungeissa tuhkattavien vainajien osuus on vielä merkittävästi suurempi. Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla vainajista tuhkataan yli kaksi kolmasosaa, Helsingissä jo noin 85 prosenttia. Tampere on lähes Helsingin luvuissa, ja Turkukin 80 prosentin tienoilla.

Kirkon ohjeistuksen mukaan lähtökohta on polttohautauksissakin arkkusiunaus, jonka jälkeen vainaja ja arkku tuhkataan. Tätä käytäntöä suositaan myös Espoon seurakunnissa. Kaikkialla Suomessa ei näin kuitenkaan ole. Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien jutussa käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila pitikin ongelmallisena sitä, että ”seurakuntien kirkkoherrat ja papit tekevät nyt siunauspäätöksiä omavaltaisesti” eli siunaavat jo tuhkattuja vainajia uurnissa. Käytäntöjen vaihtelevuutta vahvistavat myös pappien kirjoitukset sosiaalisessa mediassa viikonloppuna.

Evankelisluterilaisella kirkolla näyttää olevan pöydällä muista yhteyksistä tuttu tilanne. Kentällä asenteet ja toiminta ovat jo muuttumassa virallisen kirkon pitäytyessä vielä aiemmissa linjauksissaan.

Mikko Heino

Mikko Heino

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet