Mikko HeinoKirjoittaja on Länsiväylän päätoimittaja.

Maksuton maksulliseksi

Parkkimaksujen käyttöönotto Espoon kaupungin omistamilla pysäköintialueilla on jälleen esillä. Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina toimenpideohjelmaa, jossa esitetään maksullisen pysäköinnin aloittamista. Kaupunginhallitus ei tällä viikolla tehnyt päätöksiä, vaan jätti pysäköintiasian yksimielisesti pöydälle.

Asia ei ole Espoossa uusi. Parkkimaksukokeilu oli harkinnassa viimeksi pari vuotta sitten.

Nyt päivitetyn toimenpideohjelman mukaan pysäköinti kaupungin omistamien maa-alueiden parkkipaikoilla muuttuisi maksulliseksi Leppävaarassa, Tapiolassa ja Matinkylässä. Parkkimaksuja perustellaan sillä, että ne vapauttaisivat kadunvarsien ja yleisten alueiden paikat asiointi- ja vieraspysäköintiin sekä ohjaisivat asukkaat pysäköimään taloyhtiöiden pysäköintialueille ja -laitoksiin.

Vantaalla otettiin vuoden 2018 alussa käyttöön maksullinen kadunvarsipysäköinti Tikkurilan, Myyrmäen ja Kivistön keskustoissa sekä kaupungin omistamilla tori- ja pysäköintialueilla. Pysäköintimaksujen alkuperäinen tuottoarvio oli Vantaalla puoli miljoonaa euroa vuodessa. Ensimmäisenä vuonna siitä saatiin kasaan vain noin viidennes. Vantaalla tulovirtaa laimensi se, että maksullisillakin paikoilla ensimmäinen pysäköintitunti on ilmainen. Vaikka tulot jäivät Vantaalla selvästi ennakoitua pienemmiksi, niin parkkipaikkojen kierto muuttui nopeammaksi.

Espoossa on kaupungin mailla noin 15 000 maksutonta parkkipaikkaa. Lisäksi eri puolilla kaupunkikeskuksia on yksityisiä maksullisia parkkipaikkoja.

Maksuttoman muuttuminen maksulliseksi nostaa helposti tunteet pintaan. Tämä nähtiin viime vuonna, kun Esport muutti pysäköintialueensa maksulliseksi muille kuin asiakkailleen tai kun Luukin ulkoilualueella otettiin käyttöön parkkimaksu.

Kaksi vuotta sitten parkkimaksukokeilu jäi Espoossa lopulta toteuttamatta. Pelkkää myötätuulta parkkimaksuille ei ole Espoossa luvassa nytkään.

Mikko Heino

Mikko Heino

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet