LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: HSL vastaa kritiikkiin: Uusi linjasto tarjoaa parempia poikittaisyhteyksiä

Mia Laiho ja Sirpa Hertell esittivät Länsiväylän mielipidepalstalla, että linjan 321 lakkauttamiselta puuttuvat perusteet.

Linjan muutokset ovat osa valmistelemaamme Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on ollut parantaa alueen poikittaisliikennettä sekä kehittää linjaston verkostomaisuutta tihentämällä linjojen vuorovälejä.

Poikittaisyhteyksien puute on puhuttanut pääkaupunkiseudulla jo kauan, ja asia nousi esiin myös tätä suunnitelmaa aloitettaessa. Olemme esittäneet yhteyksien parantamista perustamalla uudet poikittaiset runkolinjat 520 ja 530 Espoon ja Vantaan välille. Samoin suunnitelmassa esitetään uusia runkolinjoja 300 ja 400 Vihdintielle sekä Hämeenlinnanväylälle.

Uudessa suunnitelmassa junayhteydet, runkolinjabussit ja liityntäliikenne korvaavat linjan 321 sekä seitsemän muuta Elielinaukiolle kulkevaa linjaa. Linjan 321 reitti on 22 kilometriä pitkä, ja matkasta 19 kilometriä kulkisi päällekkäin uusien tiheästi liikennöivien runkolinjojen kanssa.

Verkostomaisen joukkoliikennejärjestelmän ja tiheiden vuorovälien yhdistelmä tarjoaa paremman palvelutason, jonka myötä myös matkustajamäärien on ennustettu kasvavan nykyisestä. Etenkin poikittainen runkolinja 530 (Matinkylä–Espoon keskus–Myyrmäki) parantaisi merkittävästi joukkoliikenteen palvelua linjan 321 nykyisellä liikennöintialueella.

Muutosten tarkoituksena ei ole ohjata ihmisiä suurissa määrin vaihtamaan bussien välillä, vaan linjasto on laadittu niin, että etenkin matkat Helsingin keskustaan on sujuvinta tehdä juna-asemien kautta.

Suunnitelluista muutoksista on saatu ymmärrettävästi paljon palautetta useilta alueilta, ja linjastoa on myös muokattu palautteen perusteella. Olemme koko projektin ajan kertoneet avoimesti suunnitelmistamme asukkaille paitsi linjastosuunnitelman blogissa myös verkkosivuillamme ja yhteensä kolmessa asukastilaisuudessa.

Linjastosuunnitelmaa on laadittu asiantuntijatyönä yhdessä Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupungin edustajien kanssa. Suunnitelman valmistelua on ohjannut kaupunkien edustajista koostuva ohjausryhmä. Koska HSL:n linjastosuunnitelmat ovat kaupunkien yhteisiä ja kustannukset jakautuvat kaupunkien kesken, näistä suunnitelmista päätetään HSL:n hallituksessa. Hallitus käsittelee suunnitelmaa alkuvuodesta.

Jonne Virtanen

ryhmäpäällikkö, linjasto- ja aikataulusuunnittelu, HSL

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet