Mikko HeinoKirjoittaja on Länsiväylän päätoimittaja.

Ohjelmaa iltapäiviin

(PÄÄKIRJOITUS) Koulupäivän päättymisen jälkeiset tunnit ovat tuttu päänvaiva monissa perheissä. Miten koulusta palaavat lapset käyttävät ajan ennen perheen aikuisten kotiintuloa sekä yhteisen ajan ja harrastusten alkamista?

Espoo kaavailee tarjoavansa tähän ratkaisua ainakin yhtenä päivänä viikossa. Kaupungin liikuntapalveluissa suunnitellaan alakoulujen vanhimmille oppilaille maksutonta harrastusiltapäivää.

Espoon suunnittelemassa mallissa viides- ja kuudesluokkalaisille järjestettäisiin liikunnallista ja leikkimielistä toimintaa yhtenä päivänä viikossa. Koulujen tiloissa järjestettävien liikuntakerhojen pyörittämisestä vastaisivat urheiluseurat, ja kustannukset kuittaisi Espoon kaupunki. Tavoitteena on saada toiminta käyntiin jo ensi syksynä.

Yläkoululaisten maksuttomat keskiviikkoiltapäivien harrastusryhmät käynnistyivät Espoossa jo syksyllä 2018. Samalla yläkoulujen lukujärjestyksissä keskiviikot merkittiin päättymään viimeistään kello 14.30. Kaksivuotisesta kokeilusta on nyt menossa jälkimmäinen vuosi. Ensimmäisenä lukuvuonna toimintaan osallistui hieman alle 900 nuorta viikossa.

Syksyllä 2019 julkaistun viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan espoolaislapset harrastavat jonkin verran enemmän kuin ikätoverinsa koko maassa keskimäärin. Kyselyssä mukana olleista neljäs- ja viidesluokkalaisista espoolaislapsista 37,5 prosenttia harrasti jotakin vähintään viitenä päivänä viikossa. 3–4 kertaa viikossa harrastavia oli 33 prosenttia ja kerran tai kaksi viikossa jotakin harrastavia 21 prosenttia.

Vaikka neljäs- ja viidesluokkalaiset espoolaislapset harrastavatkin keskimääräistä enemmän, niin kouluterveyskyselyn mukaan he myös viettävät koulupäivien jälkeen hieman enemmän aikaa yksin kuin ikätoverinsa koko maassa keskimäärin. Siksikin maksuttomalle, vapaaehtoiselle ja leikkimieliselle iltapäiväharrastamiselle on varmasti tarvetta ja tilausta.

MIkko Heino

Mikko Heino

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet