LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Terveysaseman käyttäjät unohdettiin Viherlaaksossa

Viherlaakson terveysasema on todettu huonokuntoiseksi ja terveysaseman palvelut on päätetty siirtää Kiloon.

Arkisto/Katja Riihola

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr.) kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan (LV 8.1.) aivan oikein Viherlaakson terveysaseman tärkeydestä viherlaaksolaisille ja tulee samalla korostaneeksi omaa rooliaan päätöksenteossa.

Todellakin, lautakunnan puheenjohtajan merkitys asiaan liittyvässä päätöksessä oli ratkaiseva. Äänet tekemästämme palautusesityksestä jakautuivat tasan 7–7, jolloin puheenjohtaja Hyrkön kielteinen kanta palautukseen oli ratkaiseva. Palautusesityksen ydinsisältö oli, että korvaavat tilat terveysasematoiminnalle etsitään Viherlaaksosta, ei Kilosta.

Suurin virhe tähänastisessa päätöksenteossa on ollut terveysaseman käyttäjien tarpeiden, näkemysten ja kokemusten kuulematta jättäminen. Näin tärkeässä asiassa hyvä hallintomenettely edellyttää kuulemista. Myös kaupungin lautakuntien työtä ohjaava Espoo-tarina pitää asukkaita kaupungin tärkeimpänä voimavarana. Se, että asukkaille järjestettiin infotilaisuus viikkoa ennen lautakunnan kokousta ei ole aitoa vuorovaikutusta vaan tiedotusta.

Aluehallintovirasto (AVI) vaati aiheellisesti omassa lausunnossaan Viherlaakson terveysaseman sisäilmaongelmien ratkaisemista. Asian käsittelyn palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi ei millään tavalla olisi ollut ristiriidassa nykyisten tilojen tehostetun ilmanpuhdistuksen kanssa, jota saamiemme tietojen mukaan ollaan käynnistämässä nyt joka tapauksessa. Lisäksi on merkillistä, että tietoa kiinteistön huonosta kunnosta ei ole aiemmin tuotu sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn.

Koska lautakunta päätti tiloista luopumisesta, päätös vaikuttaa myös kiinteistössä oleviin yhdistysten kokoontumistiloihin. Niille on etsittävä korvaavat tilat. Asia on huomioitava, sillä lautakunta hyväksyi yksimielisesti kyseisiin tiloihin liittyvän esityksemme.

Viherlaakson terveysaseman palvelualueen lähes 20 000 asukasta tarvitsevat terveysaseman Viherlaaksoon. Nyt pitää panostaa korvaavien tilojen etsimiseen ja tarvittaessa uuden tilan rakentamiseen Viherlaaksoon. Parhaimmillaan tila voisi olla aluetta palveleva monitoimikeskus.

Johanna Värmälä

sosiaali- ja terveys-lautakunnan 2. varapuheenjohtaja (sd.)

Olli Lehtonen

sosiaali- ja terveys-lautakunnan jäsen (sd.)

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet