LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Datakeskuksen hukkalämmöt voivat tehdä hiilinegatiivisen vaikutuksen

Digitalisaation myötä pilvipalveluiden käyttö lisääntyy vauhdilla, joka luo valtavaa tarvetta uusille datakeskuksille. Pohjoismaat ovat kiinnostuksen kohteena, koska täällä hyvin toimivalta sähkömarkkinalta on saatavilla kilpailukykyiseen hintaan puhdasta sähköä.

Mielipidekirjoituksessa (LV 1–2.2.) todetaan, että datakeskukset vievät paljon sähköenergiaa. Pitää paikkaansa. On kuitenkin huomattava, että samalla sähkön tarve toisaalla vähenee ja energiatehokkuus kokonaisuudessaan paranee. Kun it:tä ulkoistetaan suuriin energiatehokkaisiin datakeskuksiin, poistuu vastaavasti sähkönkulutusta toimijoiden omista palvelimista. Suuret datakeskusinvestoinnit synnyttävät usein myös uutta uusiutuvaa sähköntuotantoa.

Google kertoi äskettäin merkittävistä laajennus-investoinneista Haminan datakeskukseensa ilmoittaen samalla kahdesta merkittävästä tuulivoimainvestoinnista Suomeen Kainuuseen ja Ruotsiin. Datakeskuksen käyttämä sähköenergia muuttuu lämmöksi ja syntyvä lämpö on mahdollista kierrättää kaukolämpöverkossa, mutta jopa 99 prosenttia tästä hukkalämmöstä jää nykyisellään hyödyntämättä. Hukkalämpöjen kierrätys parantaa datakeskusten energiatehokkuutta ja luo win-win-tilanteen ympäristön, energiayhtiön, datakeskustoimijan ja kaupungin välille: hukkalämmöillä voidaan korvata polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa ja datakeskustoimija saa tästä korvauksen. Kaupungit hyötyvät työllisyyden ja verotulojen muodossa.

Tähän mennessä Ruotsi ja Norja ovat päässeet hyötymään suurista datakeskusinvestoinneista, mutta teollisuuden sähköveron alentamisen myötä myös Suomi on entistä houkuttelevampi sijoituskohde. Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet Espoo Clean Heat -hankkeessa hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Välitavoite on kivihiilestä luopuminen vuonna 2025.

Tutkimme useita korvaavia tapoja tuottaa lämpöä ilman polttamista, muun muassa geotermistä energiaa ja erilaisia puhtaalla sähköllä toimivia lämpöpumppuja. Datakeskusten hukkalämpö olisi kuitenkin monessa mielessä paras lämmönlähde. Se voisi korvata fossiilista tuotantoa ja toimia puhtaalla sähköllä hiilinegatiivisena digitalisaation moottorina.

Antti Kaikkonen,

Head of Industrial Electrification,

Fortum

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet