LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Musiikin vienti ikäihmisille monipuolistuu

Länsiväylässä uutisoitiin (LV 14.–15.3.), että Tapiola Sinfonietta alkaa yhteistyössä muutaman suomalaisen ja brittiläisen orkesterin kanssa kehittää ikäihmisille soveltuvia palveluita . Toivottavasti nyt syntyvillä uusilla keinoilla voidaan täydentää kaupungin kulttuuritarjontaa.

Espoon kaupunginkirjaston musiikkipalvelujen käyttäjänä olen päässyt tutustumaan täysin uuteen tapaan viedä musiikkielämyksiä ikäihmisille. Kirjastoissa on tarjottu vuodesta 2017 lähtien kaikille avoimia musiikkitapahtumia, joissa kirjaston asiakas on päässyt tutustumaan esimerkiksi kitaran, ukulelen, banjon, rumpujen ja huuliharpun soittoon. Tällaisessa toiminnallisessa palvelussa kirjaston rooli voidaan nähdä mahdollistajana, joka tarjoaa osaavan ohjaajan ja sopivan tilan. Ukuleleryhmä alkoi pian myös käymään säännöllisesti palvelukeskuksissa ympäri Espoota soittamassa ja laulamassa yhdessä senioreiden kanssa.

Yleisen kirjaston arvoja ovat aktiivinen kansalaisuus ja väestön yhdenvertaiset mahdollisuudet sivistykseen ja kulttuuriin. Kirjastopalveluiden hyötyvaikutukset kohdistuvat myös kirjaston ulkopuolelle.

Osallistumalla kirjaston tarjoamiin toiminnallisiin musiikkiryhmiin voin tavallisena kuntalaisena olla mukana edistämässä tasa-arvoista yhteiskuntaa, lisäämässä vuorovaikutusta ihmisten välillä ja synnyttämässä osallisuuden kokemuksia, myös ikäihmistemme keskuudessa. Kokeilukulttuurin suosimisella on ollut suuri merkitys, mistä voimme kiittää kaupunginkirjaston johdon avarakatseisuutta.

Tällä hetkellä elämme poikkeusaikoja, mutta normaalioloissa toiminnallisuuden logiikka ja käytäntö voidaan helposti kopioida myös muihin kulttuuripalveluihin kuten esimerkiksi luku- ja runopiireihin. Talouden ja resurssien käytön kannalta toimintamalli on kustannustehokkuudeltaan ylivertainen. Asialla on sikäli merkitystä, koska näyttää siltä, että ruohonjuuritason kulttuuritoiminnan julkinen rahoitus ei tulevaisuudessa tule ainakaan helpottumaan.

Petri Pohjala

Espoon kaupungin-kirjaston asiakas

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet