Ehdotus: Kerros- ja rivitaloasujille lisää jätemaksuja? Koskisi yli 5 asunnon yhtiöitä

Suomalaisilla on parannettavaa bio- ja pakkausjätteiden kierrättämisessä.

Sauvo Jylhä

Velvoittamalla kaikki vähintään viiden asunnon rivitalot ja kerrostalot bio- ja pakkausjätteiden keräykseen sekä kasvattamalla ihmisten lajitteluaktiivisuutta neuvonnan ja lajitteluun kannustavien jätemaksujen avulla, Suomen kierrätysaste nousisi noin kaksi prosenttiyksikköä, esittää tutkimusinsinööri Olli Sahimaa perjantaina tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Euroopan unionin jäsenmailleen asettaman sitovan 50 prosentin kierrätystavoitteen saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä vaatisi Suomessa jätteiden erilliskeräysjärjestelmän merkittävää laajentamista sekä lajitteluaktiivisuuden lisäämistä. Eniten uutta kierrätyspotentiaalia on biojätteessä ja muoveissa, arvioi SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskuksessa työskentelevä Sahimaa.

Vuonna 2015 kierrätysaste oli Suomessa 40,6 prosenttia eikä muutosta parempaan tapahtunut vuosien 2006 ja 2014 välillä.

Sahimaan väitöstutkimuksen tulosten perusteella suomalaisten kotitalouksien sekajäte sisältää keskimäärin 70–80 prosenttia kierrätyskelpoisia materiaaleja.

– Kiinteistökohtaisen keräysverkoston piiriin on saatava noin 500 000–1 700 000 uutta asukasta jätejakeesta riippuen. Tiheämpi keräysverkosto tekee kierrättämisen helpommaksi ja lisää näin kierrätykseen saatavan jätteen määrää, Sahimaa arvioi.

Kiinteistökohtaisen keräyksen lisääminen vaatisi jätelainsäädäntöön velvoitetta erilliskeräyksen järjestämiseksi tietyn kokoisissa kiinteistöissä tai jätteen syntymäärän perusteella.

– Lajitteluaktiivisuutta voidaan kasvattaa pitkäjänteisen neuvonnan ja lajitteluun kannustavien jätemaksujen avulla, mutta tarkkoja vaikutuksia kierrätysasteeseen on hankalampi arvioida, Sahimaa sanoo.

Jätehuoltojärjestelmän kehittämistä vaikeuttaa se, että kattavat tiedot elinkeinon harjoittajien ja hallinto- ja palvelusektoreiden sekajätteen koostumuksesta ja erilliskeräyksen laajuudesta puuttuvat. Myös vastuukysymysten selkiyttäminen pakkausjätteiden keräyksen osalta kuntien ja tuottajayhteisöjen välillä on tulevaisuudessa tarpeen, kun kierrätysastetta halutaan kasvattaa.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää päätettäessä yhdyskuntajätteen kierrätysasteen kasvattamisen ohjauskeinoista tulevina vuosina. Kiertotalouden hengessä Euroopan unionin kierrätystavoitteet tulevat tiukentumaan entisestään vuodesta 2020 eteenpäin.

Mia Grönstrand

Kommentit (3)

Kommentit

Ei lajittelu lisäänny sillä että hintoja nostetaan .Tällähetkellä noin puolet taloyhtiön asukkaista viis veisaa lajittelemisesta.Ohjeita on jaettu talouksille , jätehuoneessa kuviolliset opasteet.Ei mitään tehoa.

Lufsen