Mainos: Helsingin seudun kauppakamari

Kansainväliset osaajat ovat elinehto – ”Suomessa on monta asiaa, jotka houkuttelevat osaajia”

Työikäisten määrä vähenee Suomessa jatkuvasti, joten työperäisen maahanmuuton edistäminen on tärkeässä asemassa, kun ratkotaan työmarkkinoiden ongelmia.

Lääkeyhtiö Orioniin rekrytoidaan osaajia ulkomailta, sillä kokeneita lääkekehityksen asiantuntijoita ei löydy riittävästi kotimaasta.

Mainos | Lääkeyhtiö Orionissa kansainvälisten osaajien rekrytointi on arkipäiväistä, sillä kokeneita lääkekehityksen asiantuntijoita ei löydy riittävästi kotimaasta.

- Koko lääkekehityksen yhteisö on hyvinkin laaja globaalisti, mutta Suomessa isompia toimijoita ei Orionin lisäksi ole kovin montaa ja myös tarvittava osaamisalue on hyvin spesifi. Tämän takia rekrytoimme ulkomailta, jotta löydämme kokeneita asiantuntijoita. Kansainväliset täsmärekrytoinnit ovat meille elintärkeitä, Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Outi Vaarala kertoo.

Talent Acquistion Services Team Lead Sari McEvoy lisää, että samasta syystä on yleistä, että alan kotimaiset opiskelijat kartoittavat elintärkeää kokemusta ja osaamista myös ulkomailta.

Vaarala ja McEvoy toteavat, että Suomessa on monta seikkaa, jotka työpaikan lisäksi houkuttelevat ammattilaisia asumaan ja työskentelemään Suomeen.

- Suomalaisen yhteiskunnan toimivuus on tosi iso valtti. Esimerkiksi päivähoito, koulutus ja terveydenhoito ovat isoja asioita etenkin silloin, jos on kokemusta muunlaisesta yhteiskunnasta. Sellaisille henkilöille Suomi näyttäytyy erittäin houkuttelevana vaihtoehtona, Vaarala toteaa.

Toki myös sillä on merkitystä, minkälainen maine rekrytoivalla yrityksellä on.

- Orion on luotettava työnantaja ja keskitymme paljon siihen, että kehitämme jatkuvasti henkilökuntamme osaamista. Orionissa on uniikkia myös se, että meillä on Suomessa kaikki toiminnot aina tuotekehityksestä valmiin tuotteen pakkaukseen, kun usein nämä toiminnot voivat olla hajautettuna täysin eri maihin, McEvoy toteaa.

Työperäisen maahanmuuton lisäämisen eteen tehdään julkisella puolella paljon työtä, mutta rekrytoivan yrityksen näkökulmasta toimiin toivottavaisiin yhtenäisyyttä.

- Jotta kansainvälisiä osaajia olisi helpompi saada Suomeen, voisivat toimijat tehdä vielä läheisemmin yhteistyötä ja pyrkiä kohti samaa päämäärää synergioita hyödyntäen, McEvoy pohtii.

- On tärkeää, että kansainvälistymisen tärkeyttä korostetaan, sillä se on edellytys Suomen menestymiselle. Meidän tulee vähentää sitä kitkaa, jota kansainväliset osaajat Suomessa mahdollisesti kohtaavat. Olen ylpeä roolista, joka Orionilla Suomen kansainvälistymisessä on ollut, Vaarala lisää.

Osaajapula on edelleen akuutti

Helsingin seudun kauppakamarin Chamber Talent Boost -projekti on omalta osaltaan tukenut yritysten valmiuksia tunnistaa ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia

- Olemme projektin avulla halunneet parantaa työnantajien tietoisuutta siitä, minkälaista kv. osaamista Suomesta jo tällä hetkellä löytyy. Toinen tavoitteemme on ollut myös lisätä yritysten kansainvälistymisvalmiuksien edellytyksiä, jotta he ovat valmiita ottamaan vastaan näitä osaajia, Talent Manager Satu Salonen toteaa.

Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseksi kauppakamari on kehittänyt yhteistyössä Business Finlandin kanssa yrityksille suunnatun Talent Boost -mittarin, jonka avulla yritys voi kartoittaa oman organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa.

- Projekti jatkuu kesäkuuhun saakka, mutta jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että projektin aikana tehty työ on otettu yrityksissä hyvin vastaan ja vastaavalle toiminalle on selkeästi tarvetta. Toki korona on tuonut omat haasteensa, varsinkin kun puhutaan kansainvälisten osaajien rekrytoinnista. Fakta on kuitenkin se, ettei osaajapula ole mihinkään kadonnut, vaan kun palataan normaaliin tilanteeseen, niin se on entistä ajankohtaisempi asia, Salonen lisää.

Helsingin seudun kauppakamari

Juttusarjassa nostetaan kuntavaalien alla esille yritysten merkitystä kilpailukyvylle ja kasvulle.

Kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan.

Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät, tilittävät veroja ja investoivat uuteen.

Lue lisää Helsingin seudun kauppakamarista täältä ja tutustu vaikuttamistyöhön täältä.

Helsingin seudun kauppakamarin lehti