Mielipide: Taimen voittakoon golfin Gumbölenjoella

Kirjoittajien mukaan golfkentän vedenotto Gumbölenjoesta heikentää vaelluskalojen elinolosuhteita. Kuva Myllykoskelta, jonne Espoon kaupunki rakentaa parhaillaan kalatietä vaelluskaloille. Arkisto/Minna Airamaa

Juri Aaltonen kaupunginhallituksen jäsen (sd.) & Ari Paukku ympäristölautakunnan jäsen (sd.)

Aluehallintovirasto tuplasi 19. toukokuuta 2020 Espoon Golfseura ry:n vedenotto-oikeuden Gumbölenjoesta. Vedonotto uhkaa kasvaa 50 000 kuutiosta 100 000 kuutioon kastelukaudessa.

Kyseinen vedenottopaikka on tärkeällä luonnonvaraisen ja alkuperäiseksi luokitellun meritaimenen lisääntymisalueella ja myönnetty lupa heikentää vaarallisesti vaelluskalojen elinolosuhteita. Vastaavanlaisia alkuperäiseksi luokiteltuja meritaimenkantoja on jäljellä enää 12 Suomen vesistöissä. Vedonoton lisääminen golfkentän kastelemiseksi pitää estää.

Espoon ympäristölautakunta asettuikin 11. kesäkuuta taimenen puolelle. Lautakunta päätti valittaa hallinto-oikeudelle golfseuran saamasta vedenottoluvasta.

Espoon virkamiesten aktiivisuus asiassa on hieno asia. Virkamiehet olivat hereillä ja selvästi kunnioittavat Espoon kestävän kehityksen tavoitetta ja halua saada Gumbölenjoen uhanalainen vaelluskalakanta elpymään.

Vaasan hallinto-oikeudessa käsiteltävässä Espoon valituksessa todetaan, että golfseuran hakemuksessa ei ole selvitetty riittävästi Gumbölenjoen vedenlaatua, luontoarvoja, mallinnuksia tai arvioita joen virtaamista kuivina kesinä ja golfkentän lisääntyvän vedenoton vaikutuksia näihin. Huomiotta ovat jääneet myös mahdolliset kuivat kesät ja niiden vaikutus kalakannan elinolosuhteisiin. Nämä ovat vakavia puutteita lupakäsittelyssä.

Espoo julkisti 25. maaliskuuta hienon Gumbölen kalatie -hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on avata vaelluskaloille reitti golfkentän välittömässä läheisyydessä olevan Myllykosken padon ohitse. Vielä tällä hetkellä vaellukset päättyvät Myllykosken patoon. Projektin edetessä päästään lopulta tilanteeseen, jossa muun muassa meritaimen pääsee nousemaan aina Nuuksion pitkäjärveen asti. Golfnurmen ei saa antaa tätä tavoitetta vaarantaa.

Espoon pitää jatkaa aktiivisesti muun muassa uhanalaisen meritaimenen elinolosuhteiden parantamista. Jonain päivänä Espoo voi olla virkistyskalastuksen matkakohde. Tätä visiota toteutetaan suojelemalla ja parantamalla Gumbölenjoen olosuhteita.

Kommentoi