Lukijalta: Suurpellon Maakirjantie pidettävä suljettuna moottoriliikenteeltä

Espoon kaupunginhallituksessa harkitaan Suurpellossa sijaitsevan Maakirjantien avaamista uudelleen Henttaan läpikulkuliikenteelle, voimassa olevan kaavan vastaisesti. Käsittelyssä on valtuustoaloite Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi.

Aloitteen takana on 2019–2020 kerätty adressi joka esittää, että Maakirjantien avaaminen lisäisi alueen koululaisten turvallisuutta. Näin ei ole, vaan tien avaaminen laajentaisi ongelmaa alueelle, jossa sitä on vaikeampi hallita.

Maakirjantie on kapea ja aivan asutuksessa kiinni, joten liikennettä ei voi turvallisesti ohjata takaisin tälle reitille. Opinmäen lisäksi Suurpellon neljäsluokkalaiset ja sitä vanhemmat lapset käyvät Olarin koulun Olarinniityntien yksikössä, jonne kuljetaan Maakirjantien ylittäviä reittejä. Turvallisuus on tärkeää koko alueella, kaikille koululaisille.

Lillhemtin puistosta ja Keskuspuistosta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, joka palvelee niin suurpeltolaisten kuin henttaalaistenkin virkistystä ja yhdessäoloa. Asuintalojen reunustama puisto on turvallinen leikki- ja liikuntapaikka. Henkilöauto- ja rakennusliikenne eivät kuulu puiston laitaan.

Kaavoitus vaatii osaamista ja pitkäjänteistä suunnittelutyötä. Kaupungin asiantuntijat ja tehdyt selvitykset eivät tue Maakirjantien avaamista liikenteelle. Myöskään Suurpelto-seura ei kannata tien avaamista. Maakirjantien ja Suurpelto III -kaavan avaaminen uudelleen käsittelyyn hidastaisi alueen kehitystä entisestään. Tämä ei ole Suurpellon, eikä myöskään Henttaan asukkaiden edun mukaista.

Tyytymättömyys liikenteen sujuvuuteen Opinmäen koulun läheisyydessä on todellista. Liikenne ruuhkautuu hetkellisesti, kun lapset tulevat tai heitä tuodaan koululle. Mietitään ratkaisua tähän ongelmaan: Voiko bussipysäkin siirtää koulun puolelle? Voiko vanhempien saattoliikenteen reittiä parantaa? Ongelma on tehokkainta ratkaista siellä missä se on.

Reetta Raij , Maakirjantien asukas

Kommentoi