Lukijalta: Espoon kasvulle on asetettava rajat

Merja Vuori kirjoittaa, että Espoon asuntopolitiikka olisi remontin tarpeessa, koska kovasti rakennetaan, vaikka uutisoidaan Espoon muuttotappiosta. Tässä muuttotappiossa on kyse kuitenkin vain kuntien välisestä muuttoliikkeestä. Espoosta muuttavat pois lähinnä hyvätuloiset suomalaiset.

Ulkomailta virtaa kyllä Espoon hyvinvointipalveluista kiinnostunutta väestöä jopa niinkin paljon, että Espoo kasvoi vuonna 2019 jopa 6 099 asukkaalla. Lähes kaikki asunto-, julkisten palveluiden ja infran rakentamisinvestoinnit tehdään siten ulkomaalaisia muuttajia varten, jotka ovat pääosin pienituloisia.

Tällainen kasvu vaarantaa velkaantuneen Espoon talouden. Lisäksi sote-uudistuksessa Espoo joutuu luovuttamaan entistä enemmän varojaan maakuntiin.

Espoon väestönkasvu uhkaa myös viheralueita ja asumisviihtyvyyttä.

Joidenkin mielestä hyvä ratkaisu on rakentaa ylöspäin, korkeita rakennuksia tiiviisti, niin luontoalueet säästyvät. Toiset taas kokevat tuollaisen rakentamisen epäviihtyisänä ja Espooseen sopimattomana ja kannattavat ennen kaikkea pientalorakentamista, joka vaatii helposti maa-alaa virkistysalueilta.

Omasta mielestäni ainoa kestävä ratkaisu on asettaa Espoon kasvulle rajat. Espoon on otettava tavoitteekseen väestönkasvun hillitseminen. Sitten mietitään keinoja.

Espoon ei tule esimerkiksi rakentaa enempää sosiaalista asuntotuotantoa, eikä myydä tai vuokrata maata tällaiseen käyttöön.

Pääkaupunkiseudun kuntien on vaadittava hallitukselta toimia maahanmuuttopolitiikan kiristämiseksi muiden kuin erityisosaajien osalta.

Niiden maahanmuuttajien paluumuuttoa on edistettävä, jotka tarvitsevat julkisin varoin kustannettavia tulkkipalveluita vielä useita vuosia maassa oleskeltuaan.

Henna Kajava

1. varavaltuutettu (PS),

filosofian maisteri

Kommentoi