Lukijalta: Oikea-aikaiset joustot työssä olisivat kaikkien etu

Moni ikääntyvä terveydenhuollon työntekijä ei jaksa työssä, kun ei voi itse vaikuttaa työn määrään ja sisältöön.

Jo varmuus siitä, että työnantaja joustaa tarvittaessa, antaisi hallinnan tunnetta omaan työhön ja auttaisi jaksamaan. Työnantajani Espoon kaupungin perhe-ja sosiaalipalvelut sanoo olevansa huolissaan yhä huonommin voivasta henkilöstöstään.

Meininki työpaikalla on kuitenkin kaikki tai ei mitään. Työtahti on uuvuttava, harkinnanvaraisia palkattomia vapaita ei myönnetä ja iltatyöhön pakotetaan kaikki jaksamisesta, elämäntilanteesta ja iästä riippumatta. Moni työntekijä on irtisanoutunut pitkäaikaisesta työsuhteesta. Toisille sairausloma on katkaisut uupumisen. Terapia työuupumuksen hoitamiseksi ei ole yhteiskunnalle eikä yksilölle halpaa.

Terveydenhuoltoalan pienistä palkoista kertyy pieni eläke. Senkin vuoksi toivoisin jaksavani työssäni vielä alimman eläkeiän jälkeen. Työurien pidentäminen on tarpeen myös yhteiskunnan näkökulmasta. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan joustoja työhön.

90-luvun lamavuosina joustin työantajani eduksi, mikä pienensi edelleen tulevaa eläkettäni.

Tuolloin oli tavallista että terveydenhuollossa sijaiset palkattiin päivän-parin peräkkäisillä määräyskirjoilla pitkiksikin ajoiksi, jolloin työnantaja välttyi eläkemaksujen maksamiselta. Näin kävi minullekin.

Lisäksi työskentelin lähes vuoden ajan nykyistä koulutustasoani vastaavissa tehtävissä alemman koulutusasteen vakanssilla ja palkalla. Huonon työllisyystilanteen aikana nuorena ja epävarmana en uskaltanut aikanaan puuttua näihin epäkohtiin ja joustin työantajan eduksi.

Kaupunki säästää kallisti joustamattomuudellaan, kun työntekijät uupuvat. Köyhä eläkeläinen käy aikanaan luukulla erilaisia tukia hakemassa. Oikea-aikaiset joustot olisivat kaikkien etu.

Kuka joustaa terveydenhuollossa?

Kommentoi