Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Espoon oppilasmäärän kasvu tulee huomioida Espoon taloussuunnitelmassa – "Lapsimäärän kasvu on poikkeuksellisen suurta"

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta on edellyttänyt, että tulevan vuoden talousarviossa huomioidaan oppilasmäärän kasvu. Pohjaesityksessä lautakunnan toive ei toteudu vaan opetukseen kohdistetaan suoria säästötoimia, mikä tarkoittaa ryhmäkokojen kasvattamista, tuntiresurssien pienentämistä, opetuksen tuesta karsimista, leikkauksia erityisopetuksesta ja lukioiden valintapaletin kaventamista.

Espoon kustannuksia nostaa myös maahanmuuttajalasten osuuden voimakas kasvu. Maahanmuuttajalapsen oppilaskohtainen kustannus on noin puolitoistakertainen verrattuna normaalissa perusopetuksessa opiskelevaan oppilaaseen. Pakolaisten osalta valtion rahoitus päättyy, kun henkilö hakeutuu kotikuntansa asukkaaksi. Valtion osalta heikennystä tuo myös koronakorvausten päättyminen ja tasa-arvorahan lakkauttaminen. Tämä näkyy suoraan oppimisen tuen leikkauksina ja avustajien määrän vähenemisenä.

On tärkeää huolehtia, että jokaisella lapsella on mahdollisuus saada laadukas ja tasa-arvoinen opetus sekä kasvuympäristö, mutta tämä toteutuu ainoastaan riittävällä resurssoinnilla.

Espoon lapsimäärän kasvu on poikkeuksellisen suurta. Tämä edellyttää uusia päiväkoti- ja koulutiloja. Kasvavat sisäiset vuokrat puolestaan rasittavat sivistystoimen budjettia. Vuoden 2023 tilakustannukset kasvavat noin 3,8 milj. euroa tähän vuoteen verrattuna. Vuokrakustannusten nousu tulisi lisätä erillisenä eränä budjettiin. On myös huomioitava, että nyt esitetystä investointiohjelmasta puuttuu useita koulu-, lukio- ja päiväkoti-investointeja sekä välttämättömiä peruskorjauksia.

Espoossa 75 prosenttia peruskoulun päättäneistä hakee lukio-opintoihin. Keskiarvoraja lukioon ei saa nousta. Jokaisen nuoren tulisi päästä haluamaansa opinahjoon. Lukiokoulutusta on järjestettävä alueellisesti mahdollisimman tasapuolisesti, hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Kuntapäättäjänä on hyvin vaikea ymmärtää maan hallituksen tekemiä linjauksia. Kuntien velvoitteita ja vastuita lisätään, mutta samalla heikennetään mahdollisuuksia huolehtia näistä velvoitteista. Tästä huolimatta on tärkeää, että Espoossa valtuusto näkee pidemmälle tulevaisuuteen ja huolehtii siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on edellytykset saada laadukas koulutus.

Marika Räf

kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja (kok.)

Ira Hietanen-Tanskanen, Kerttu-Liisa Kilpijoki, Eero Kling, Vanessa Kurri ja Joel Vanhanen kokoomuksen lautakuntaryhmästä