Hallinto-oikeus kumosi Espoon hyväksymän Suvisaaristoa koskevan kaavan lainvastaisena – useita puutteita muun muassa ympäristön huomioimisessa

Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että Suvisaaristoa koskeva Bergön osayleiskaava on lainvastainen ja on tänään kumonnut Espoon kaupunginvaltuuston siitä maaliskuussa 2019 tekemän päätöksen.

Osayleiskaava koskee noin 60 hehtaarin aluetta, jonne oli kaavoitettu ympärivuotista aluetta noin 200 asukkaalle.

Ely-keskus valitti kaavapäätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista.

Hallinto-oikeus löytää päätöksessään osayleiskaavasta paljon huomautettavaa ja katsoo, että se on lainvastainen useilla perusteilla.

Oikeuden mukaan osayleiskaavaa laadittaessa ei ole tehty riittävästi selvityksiä, joilla voitaisiin arvioida maakuntakaavan suunnittelumääräysten toteutumista.

Esimerkiksi lähes koko niemellä sijaitsevan kaava-alueen rantaviiva on osayleiskaavassa varattu erillispientaloille, jolloin kansalaisten virkistyskäyttö ei ole mahdollista. Tämä on oikeuden mukaan maakuntakaavaan liittyvillä valitusperusteilla lainvastaista.

Oikeus huomauttaa myös, että osayleiskaavassa on laaja, mereen rajautuva luonnonsuojelualueeksi osoitettu alue, jolle ei kuitenkaan ole osoitettu kulkuyhteyttä. Hallitsematonta virkistyskäytön ohjautumista alueelle ei oikeuden mukaan voida muutenkaan pitää tavoiteltavana. Hallinto-oikeus katsookin, että päätös on lainvastainen myös mitoitukseen ja vapaa-ajan alueiden riittävyyteen liittyvillä valitusperusteilla.

Kaavan ei myöskään sisälly vesi- ja jätevesihuoltoon liittyviä määräyksiä. Oikeuden mukaan käytetty kaavamuoto ei velvoita kaupunkia rakentamaan tai ylläpitämään alueella teitä, siltoja ja kunnallistekniikkaa, vaikka kaavan tarkoituksena on mahdollistaa lähes 200 asukkaan ympärivuotinen asuminen alueella.

Saadusta selvityksestä ei oikeuden mukaan myöskään ilmene, miten uusi rakentaminen olisi sopeutettu ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet.

Hallinto-oikeus katsoo myös, että suhteellisen tiivis ja tehokas rakentamisen Bergön alueella edellyttäisi tarkempaa, asemakaavalla tapahtuvaa suunnittelua. Koska osayleiskaava ei ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella, on suoraan rakennusluvan perusteena käytettävä osayleiskaava hallinto-oikeuden mukaan lainvastainen.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lue myös:

Espoon saaristoparatiisiin rajusti lisää asukkaita

Talkoovoimin pyörivä vesilaitos joutumassa maksumieheksi – Espoon saaristoon kaavaillaan lisää asutusta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut