Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Arvokasta lintukosteikkoa ei huomioitu riittävästi: Korkein hallinto-oikeus kumosi Finnoon tulevan kaupunkikeskuksen kaavan

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut tiistaina antamallaan päätöksellä Finnoon uuden asuinalueen keskustaa koskevan asemakaavan. Aivan kansainvälisestikin arvokkaan lintukosteikon viereen nousevan keskustaalueen asemakaavassa ei ole KHO:n päätöksen mukaan riittävästi huomioitu linnuston turvaamista.

Kaavasta oli valittanut Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa.

Päätös tarkoittaa, että Finnoon metroaseman tuntumaan suunnitellun keskustan rakentaminen todennäköisesti viivästyy entisestään. Aiemman arvion mukaan rakennustöihin olisi päästy jo vuoden 2020 aikana.

Finnoon keskustaan metroaseman yhteyteen on kaavailtu kaupallisia ja julkisia palveluja sekä korkeita, jopa yli 20-kerroksia asuintaloja. Nyt kumottu kaava mahdollistaisi alueelle noin 3 000 asukasta. Koko laajemman Finnoon alueen tuleva asukasmäärä voi nousta jopa 17 000:een.

Alueen kehittymistä ovat hidastaneet kaavoista tehdyt valitukset.

Keskeiseksi KHO:n päätöksessä nousi Suomenojan lintukosteikon turvaaminen. Lähin asuinkerrostalo sijoittuisi kaavassa noin 50 metrin etäisyydelle kosteikosta. Kosteikon ja kerrostalokorttelin väliin oli osoitettu lähivirkistysalue kohtaan, joka oli osa lintu-alueen suojavyöhykettä.

Lintu-alueelle oli laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitettiin useita toimenpiteitä linnuille asuinalueesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. KHO:n mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma ei erillisenä asiakirjana kuitenkaan ollut osa asemakaavaa eikä siinä esitettyjä toimenpiteitä voitu pitää kaavamääräysten tapaan velvoittavina.

Jos hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet jäisivät toteuttamatta, aiheuttaisivat kasvavat ihmisten ja lemmikkieläinten määrät merkittävää haittaa alueen linnustolle.

KHO:n päätöksessä todetaan, että linnustolle aiheutuva häiriö olisi niin merkittävä, ettei luonnonympäristön vaalimista ja siihen liittyvien erityisten arvojen hävittämiskieltoa koskeva asemakaavan sisältövaatimus täyttynyt.

Finnoon keskuksen asemakaavaa on käsitelty vuosia. Lokakuussa 2018 Espoon kaupunginhallitus palautti kaavan lautakuntaan, jotta valitusmahdollisuus poistuisi.

Linnuista kannettiin huolta myös valtuustossa joulukuussa 2018, kun kaava hyväksyttiin. Keskusteluissa kannettiin tuolloin huolta sekä asukasmäärän vaikutuksesta lintuihin että lintujen aiheuttamasta metelistä.