Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Finnoon metroasema seisoo yksinäisenä keskellä hiekkakenttää lintuja koskevan kiistan vuoksi – valtuusto hyväksyi nyt toistamiseen metrokeskuksen uudistetun kaavan

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi metroaseman ympäristöön sijoittuvan Finnoon keskuksen asemakaavan muutoksen.

Asemakaava on valmisteltu uudelleen Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen pohjalta. KHO kumosi valtuuston joulukuussa 2018 tekemän päätöksen, koska se ei turvannut lintukosteikon suojelua riittävän vahvasti.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hoito- ja käyttösuunnitelma ei erillisenä asiakirjana ollut osa asemakaavaa eikä asemakaavan toteuttamista oikeudellisesti sitova asiakirja.

Finnoon kosteikko on linnustollisesti arvokas ja kuuluu Suomen tärkeisiin lintualueisiin sekä kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin.

Uudistetussa asemakaavassa linnustollisesti arvokas alue suojellaan merkinnällä S-1. Kaavassa on lisäksi määrätty erikseen muun muassa altaan umpeenkasvun estämisestä ja altaan veden määrästä ja laadusta. Kaava ohjaa myös linnustoallasta kiertävän luontopolun säilyttämistä ja kehittämistä pienipiirteisenä.

Kaavamääräykset on korjattu KHO:n edellyttämään muotoon.

Tehdyt muutokset eivät tyydyttäneet vihreiden ryhmää. Risto Nevanlinna (vihr,) ehdotti asemakaavan palauttamista, koska hänen mielestään rakentaminen tulee liian lähelle arvokasta lintukosteikkoa.

– Koska kaikkia rakentamisen vaikutuksia ei vielä tiedetä, on parempi noudattaa varovaisuutta. Pesivien lintujen määrän lasku on jo nyt ollut dramaattista.

Nevanlinna teki palautusehdotuksen, jonka mukaan yksi asuinrakentamiseen tarkoitettu kortteli muutettaisiin puistoksi.

Palautusta kannattanut Tiina Elo (vihr,) muistutti, että vihreät ovat alusta kantaneet huolta lintukosteikon säilymisestä.

– Kaavan kaatuminen oikeudessa osoittaa, että suojelua ei ole otettu riittävän vakavasti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos (kok.) vastusti jyrkästi palauttamista, koska alueelle sijoittuu valtaosa 17 000 asukkaan palveluista ja muun muassa kaksi päiväkotia.

– Nyt Finnoossa on metroaseman ympärillä hiekkakenttä eikä mitään muuta, Vuornos sanoi.

– Kortteli, jonka vihreät haluava poistaa, on 50 metrin päässä metroasemasta. Mihin sitten saa rakentaa, jos ei tähän, Vuornos ihmetteli.

Hän muistutti, että alueelta on saatavissa 20 miljoonan euron myyntitulot.

Palautusehdotus hylättiin äänin 52–21, yksi tyhjä. Palautusta kannattivat vihreät ja perussuomalaiset.

Finnooseen on tarkoitus rakentaa kaupunkimainen ja omaleimainen ympäristö, joka identiteetissään hyödyntää vahvasti merellisyyttä ja alueen vieressä säilyviä luontoalueita.

Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu ja alueelliset kulkuyhteydet turvataan asemakaavoituksella. Myös lahokaviosammalen esiintymisalue turvataan.

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Länsiväylään ja eteläosassa merenrantaan ja Fortum Power and Heat Oy:n energiantuotannon tonttiin. Lännessä kaava-alue rajautuu Suomenlahdentien, Finnoonsillan ja Kaitaantien katualueisiin ja idässä kosteikkoaluetta reunustavaan Tiistilänkallion virkistysalueeseen.

Metroasema ympäristöineen on alueen ja sen palvelujen keskus.

Voimalaitoksen tontin rakennusoikeutta on lisätty niin että tulevaisuuden kestävien energiamuotojen tuottaminen on siellä mahdollista.

Asemakaava-alueen kokonaiskerrosala on runsaat 200 000 kerrosneliömetriä, josta asumiseen on varattu 138 400 kerrosneliömetriä. Liike- ja palvelutilojen rakennusoikeutta on 12 700 kerrosneliömetriä ja toimistorakennusten rakennusoikeutta on 12 500 kerrosneliömetriä. Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 75 hehtaaria.

Asuinrakennusten kerrosluku vaihtelee 4:stä 26:een. Alueelle tulee kaikkiaan 14 yli 10-kerroksista asuinrakennusta.

Alueen korkeimmat rakennukset sijoittuvat alueen länsiosaan uuden Finnoonsilta-kadun ja Suomenlahdentien risteykseen alueen saapumisnäkymän varrelle.